Nico van Eijk

Publications

Poort, J., Quintais, J., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Hosting intermediary services and illegal content online: An analysis of the scope of article 14 ECD in light of developments in the online service landscape

, 2019, ISBN: 9789279930027, (A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology, European Union, 2018, 47 p.).

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 2019 (151), pp. 8866-8867, 2019.

Links | BibTeX

Ryngaert, C.M.J., van Eijk, N.

International cooperation by (European) security and intelligence services: reviewing the creation of a joint database in light of data protection guarantees

International Data Privacy Law, 2019 (1), pp. 61-73, 2019.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 2019 (150), pp. 8813-8814, 2019.

Links | BibTeX

Fahy, R., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Mobile Privacy and Business-to-Platform Dependencies: An Analysis of SEC Disclosures

Journal of Business & Technology Law (forthcoming), 2018 , Forthcoming.

BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 2018 (149), pp. 8749-8751, 2018.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 2018 (146), pp. 8749-8751, 2018.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Naar echt onafhankelijk toezicht

Tijdschrift voor Toezicht, 2018 (2-3), pp. 86-87, 2018, (Opinie).

Links | BibTeX

Fahy, R., Gorp, N. van, Nooren, P., van Eijk, N.

Should We Regulate Digital Platforms? A New Framework for Evaluating Policy Options

Policy & Internet, 2018 , pp. 264-301, 2018.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 2018 (148), pp. 8696-8697, 2018.

Links | BibTeX

Dommering, E., van Eijk, N.

Rechter gaat voorbij aan regels vertrouwelijkheid

De Volkskrant, 2018 , 2018.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

How Should Facebook and Other Companies Protect Privacy While Letting People Share Their Information Between Apps and Services?

2018, visited: 06.08.2018.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 2018 (147), pp. 8631-8632, 2018.

Links | BibTeX

Modderman, P., Poort, J., Rutten, P., Schelven, R. van, van Eijk, N., Visser, F., Wolters, L.

Must carry on: Onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting

2018.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Sleep maker safarifilmpje voor de rechter

2018, (Opinie in De Volkskrant, 14 mei 2018.).

Links | BibTeX

van Eijk, N.

'Laat u niet opjagen door privacyophef'

2018, (Opinie in Het Parool, 17 mei 2018.).

Abstract | Links | BibTeX

Ryngaert, C.M.J., van Eijk, N.

Expert Opinion: Legal basis for multilateral exchange of information

2018.

Abstract | Links | BibTeX

Ryngaert, C.M.J., van Eijk, N.

Deskundigenbericht: Juridische grondslag multilaterale informatie-uitwisseling

2018 , 2018, (Bijlage IV bij CTIVD rapport nr. 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten. Zie ook: https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2018/03/28/index.).

Links | BibTeX

Eijkman, Q., van Eijk, N.

Enkele kanttekeningen bij de Wiv 2017: De uitbreiding van bevoegdheden getoetst aan mensenrechten

Justitiële Verkenningen, 2018 (1), pp. 99-113, 2018.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, (146), pp. 8565-8566, 2018.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, (145), pp. 8498-8499, 2018.

Links | BibTeX

Eijkman, Q., Schaik, R. van, van Eijk, N.

Dutch National Security Reform Under Review: Sufficient Checks and Balances in the Intelligence and Security Services Act 2017?

2018.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Rondetafelgesprek over marktdominantie van internet en technologiebedrijven

2018, (Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, 31 januari 2018).

Links | BibTeX

van Eijk, N.

About finding practical solutions (without the GDPR)

European Data Protection Law Review, 2017 (3), pp. 310-312, 2017, (Foreword.).

Links | BibTeX

Hoofnagle, C.J., Kannekens, E., van Eijk, N.

Unfair Commercial Practices: A Complementary Approach to Privacy Protection

European Data Protection Law Review, 2017 (3), pp. 325-337, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Standards for Independent Oversight: The European Perspective

Bulk Collection: Systematic Government Access to Private-Sector Data, Chapter 20, pp. 381-393, 2017, (In: Bulk Collection: Systematic Government Access to Private-Sector Data, ed. F.H. Cate & J.X. Dempsey, Oxford University Press, 2017, ISBN: 9780190685515.).

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 2017 (144), pp. 8429-8430, 2017.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

KwartaalSignaal Ars Aequi, 2017 (143), pp. 8361-8362, 2017.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 19 oktober 2016 (Breyer / Duitsland)

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2017 (3), pp. 130-132, 2017.

Links | BibTeX

Poort, J., van Eijk, N.

Digital fixation: the law and economics of a fixed e-book price

International Journal of Cultural Policy, 23 (4), pp. 464-481, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (142), pp. 8297-8298, 2017.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (140), pp. 8152-8153, 2017.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (141), pp. 8224-8225, 2017.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Second opinion 'advies Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep'

2017, (Opinie van 28 november 2016 bij advies 'Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep' van prof. dr. W. Voermans. Het advies is gebaseerd op een toezegging van de Staatssecretaris van OCW aan de Eerste Kamer (Handelingen 2015-2016, nr. 21, p. 1-17 en Kamerstukken I, 2015/16, 34264, O, p. 6.). Zie ook: Kamerstukken I, 2016/17, 34264, X.).

Links | BibTeX

Bosch, B.F.E., van Eijk, N.

Wifi-tracking in de winkel(straat): inbreuk op de privacy?

Privacy & Informatie, (6), pp. 238-246, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Bijdrage tijdens de hoorzitting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

16.12.2016, (15 december 2016).

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Open brief aan Tweede Kamer: Onvoldoende waarborgen in nieuwe nationale veiligheidswet

2016.

Links | BibTeX

Eskens, S., van Daalen, O., van Eijk, N.

Geheime surveillance en opsporing: Richtsnoeren voor de inrichting van wetgeving

Instituut voor Informatierecht 2016.

Links | BibTeX

McGonagle, T., van Eijk, N.

Introduction and Conclusions

2016, ISBN: 9789287183392, (In: Regional and local broadcasting in Europe, M. Cappello et al. (ed.), IRIS Special 2016-1, Strasbourg: European Audiovisual Observatory 2016, p. 11-21 and 117-119. ).

Links | BibTeX

Eskens, S., van Daalen, O., van Eijk, N.

10 Standards for Oversight and Transparency of National Intelligence Services

Journal of National Security Law & Policy, 8 (3), pp. 553-594, 2016.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Annotatie bij Hof van Justitie 6 oktober 2016 (Schrems / Data Protection Commissioner)

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, (4), pp. 189-199, 2016.

Links | BibTeX

Kannekens, E., van Eijk, N.

Oneerlijke handelspraktijken: alternatief voor privacyhandhaving

Mediaforum, (4), pp. 102-109., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

Ars Aequi, (juni), pp. 436-439., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (138), pp. 8013-8014., 2016.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

Ars Aequi, (139), pp. 8077-8078., 2016.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

'Rechtspraak moet wennen aan nieuwe techniek'

De Ingenieur, (juni), pp. 28-30., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Big data is de hype voorbij: Nieuwe regelgeving leidt tot realistischer beeld

2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Een normatief toetsingskader voor gegevensverwerking

NJB, (22), pp. 1528-1533., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

van Eijk, N.

Nieuw toezicht op inlichtingendiensten gebrekkig

2016.

Links | BibTeX

Irion, K., McGonagle, T., van Eijk, N.

Smart TV and data protection - Introduction

2016.

Abstract | Links | BibTeX