Zoekmachines: verloren in het recht?

Abstract

Zoekmachines zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen en daarmee doet zich de vraag voor waar zoekmachines binnen het recht zijn te positioneren. Deze bijdrage richt zich in het bijzonder op de sectorspecifieke positionering van zoekmachines. Daarbij wordt eerst bezien hoe de zoekmachine past in een traditioneel analytisch kader en waar zoekmachines moeten worden gepositioneerd vanuit het perspectief van de uitingsvrijheid. Vervolgens wordt bezien in welke mate nationale en Europese kaders met betrekking tot de regulering van de informatiesector van toepassing zijn op zoekmachines. Ten slotte worden de contouren geschetst van een mogelijke inbedding van zoekmachines in sectorspecifieke regulering.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Zoekmachines: verloren in het recht?}, author = {van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/CR_2008_1.pdf}, year = {0326}, date = {2008-03-26}, journal = {Computerrecht}, number = {1}, abstract = {Zoekmachines zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen en daarmee doet zich de vraag voor waar zoekmachines binnen het recht zijn te positioneren. Deze bijdrage richt zich in het bijzonder op de sectorspecifieke positionering van zoekmachines. Daarbij wordt eerst bezien hoe de zoekmachine past in een traditioneel analytisch kader en waar zoekmachines moeten worden gepositioneerd vanuit het perspectief van de uitingsvrijheid. Vervolgens wordt bezien in welke mate nationale en Europese kaders met betrekking tot de regulering van de informatiesector van toepassing zijn op zoekmachines. Ten slotte worden de contouren geschetst van een mogelijke inbedding van zoekmachines in sectorspecifieke regulering.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }