Master Information Law

Information about the Master Information Law is only available in Dutch.


In de Nationale Studenten Enquête 2018 werd de master Informatierecht door studenten beoordeeld met ‘zeer goed‘!

Landelijk staat de opleiding in de top 3 van alle reguliere juridische masteropleidingen (waardering 4.5 op schaal van 5). Ook op UvA niveau scoort de master uitstekend: van de 105 masteropleidingen aan de UvA scoort er maar één een tikje beter. De studenttevredenheid cijfers van de Nationale Studenten Enquete (NSE) laten in het algemeen een dalende trend zien in het wetenschappelijk onderwijs. De waardering voor de master Informatierecht stijgt juist verder en daar zijn we natuurlijk uitermate trots op!
Zie hier de beoordeling op de website van Studiekeuze 123.

Meer weten over de Master Informatierecht? Bekijk dit korte filmpje of ga naar deze website:

We worden dagelijks geconfronteerd met vraagstukken uit het informatierecht. Welke gegevens heeft Facebook van mij? Hoe ver mogen inlichtingendiensten gaan om de veiligheid van Nederlanders te waarborgen? Gelden online dezelfde regels als offline? Het informatierecht is overal, altijd actueel en door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen constant in beweging. De master informatierecht biedt een uitdagend programma voor de gemotiveerde student. Uniek in Nederland.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam is de enige juridische faculteit in Nederland met een gespecialiseerde masteropleiding Informatierecht. De opleiding wordt grotendeels verzorgd door medewerkers van het Instituut voor Informatierecht (IViR), een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op dit gebied. Het onderwijs sluit aan bij het onderzoeksprogramma van het IViR, maar is tegelijkertijd praktijkgericht. Het onderwijs is toekomstgericht, kleinschalig en intensief, kwalitatief hoogwaardig, internationaal georiënteerd en besteedt veel extra aandacht aan vaardigheden.

Programma

De Masteropleiding Informatierecht beslaat in totaal 60 European credits (EC’s) en is opgebouwd uit:

1. twee verplichte basisvakken (Informatierecht en Intellectueel Eigendomsrecht) en één paper
2. een aantal gebonden en vrije keuzeonderdelen en
3. een scriptie.

De master kent een aantal gebonden en vrije keuzeonderdelen, met vakken op het gebied van onder meer mediarecht, privacy, grondrechten en mededingingsrecht. Zie voor de volledige lijst de UvA studiegids.

De door het IViR verzorgde keuzevakken zijn:

Als vrij keuzeonderdeel kan ook een praktijkstage worden gelopen bij een geselecteerd aantal advocatenkantoren, merkenbureaus, overheidsinstellingen en bedrijven. Tevens bestaan beperkte mogelijkheden om een onderzoekstage bij het IViR te doen. Daarnaast worden Masterstudenten Informatierecht zeer regelmatig betrokken bij het lopende onderzoek van het instituut.

De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een scriptie op het gebied van het informatierecht. Studenten Informatierecht zijn in het verleden meerdere malen succesvol geweest en hebben diverse prijzen gewonnen met hun scriptie.

Aanmelding en toelating

De master Informatierecht is een selectieve master voor een beperkt aantal gemotiveerde, ambitieuze studenten. Zij dienen in het bezit te zijn van een juridisch bachelor- of doctoraaldiploma. Na de aanmelding vindt een selectie- en toelatingsprocedure plaats (zie Toelatingseisen). September is altijd de startdatum voor de masteropleiding. Gelet op de opbouw van de master is het dus niet mogelijk tussentijds in te stromen. De opleiding kan desgewenst wel in deeltijd, d.w.z. verspreid over twee studiejaren, worden gevolgd.

Carrièreperspectief

Door de stormachtige ontwikkelingen in de IT en de groei van de informatie-economie is er behoefte aan informatierecht juristen van topniveau. Het diploma van de master Informatierecht biedt uitstekende perspectieven op diverse functies: bijvoorbeeld in de advocatuur, bij telecom- en internetbedrijven, bij uitgevers en omroepen, in de entertainmentindustrie, bij merkenbureaus of auteursrechtorganisaties, in de rechtswetenschap, bij de overheid en internationale organisaties of bij de rechterlijke macht. Lees ook de ervaringen van enkele studenten, docenten en  alumni.