• Symposium: Copyright and Culture

  11 May 2017
  Save the date!

  Read more
 • 18th International Copyright Law Summer Course

  3-7 July 2017

  Apply now!

  Read more
 • 5th Privacy Law and Policy Summer Course

  3-7 July 2017

  Apply now!

  Read more

Agenda

News

Publications

The Weeping Angels are back, and they attack our privacy via smart TVs

Helberger, N.

Irion, K.

Blogpost at Internet Policy Review: Journal of internet regulation

10-03-2017

Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I)

Nieuwenhuis, A.

Deze bijdrage geeft een overzicht en analyse van de jurisprudentie van het EHRM over de afgelopen zeven jaar. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op de reikwijdte en beperkingsvoorwaarden, waarna de behandeling een meer thematisch karakter krijgt. Zo passeren onder meer ‘persvrijheid en privacy’, ‘uitlatingen over rechtszaken’, en ‘hate speech’ de revue. In dit nummer vindt de lezer het eerste deel van de bijdrage. In één van de volgende nummers volgt het tweede deel.

10-03-2017

Privacy, Freedom of Expression, and the Right to Be Forgotten in Europe

Kulk, S.

Zuiderveen Borgesius, F.

Forthcoming in J. Polonetsky, O. Tene, E. Selinger (ed.), Cambridge Handbook of Consumer Privacy, Cambridge University Press 2017

In this chapter we discuss the relation between privacy and freedom of expression in Europe. In principle, the two rights have equal weight in Europe – which right prevails depends on the circumstances of a case. We use the Google Spain judgment of the Court of Justice of the European Union, sometimes called the ‘right to be forgotten’ judgment, to illustrate the difficulties when balancing the two rights. The court decided in Google Spain that people have, under certain conditions, the right to have search results for their name delisted. We discuss how Google and Data Protection Authorities deal with such delisting requests in practice. Delisting requests illustrate that balancing privacy and freedom of expression interests will always remain difficult.

02-03-2017

Notice-and-fair-balance: how to reach a compromise between fundamental rights in European intermediary liability

Angelopoulos, C.

Smet, S.

In recent years, Europe’s highest courts have searched for the answer to the problem of intermediary liability in the notion of a ‘fair balance’ between competing fundamental rights. At the same time, the ‘notice-and-takedown’ system, which first emerged as a solution to intermediary liability in the 1990s, has spread across the globe, transforming along the way into an assortment of ‘notice-and-action’ variants that differ from country to country. In this article, we seek to examine how both these approaches to the intermediary liability question can be usefully combined. Interpreting ‘fair balance’ as a call for compromise, we propose a move away from the traditional ‘horizontal’ approach of the EU's safe harbour regime, towards a more ‘vertical’ scheme, whereby distinct ‘actions’ are tailored to diverse wrong-doings: notice-and-notice for copyright, notice-wait-and-takedown for defamation and notice-and-takedown and notice-and-suspension for hate speech. Notice-and-judicial-take-down can function as a complementary all-purpose solution. Automatic takedown and notice-and-stay-down are applicable exclusively to child pornography. We suggest that the resulting calibrated system can contribute to achieving a truer ‘fair balance’ in this difficult area of law.

14-02-2017

Individual submission: Review of the [Irish] Defamation Act 2009 - Public consultation 2016

McGonagle, T.

Public consultation organised by the Irish Government, Department of Justice and Equality, 17 January 2017, 11 pp.

07-02-2017

Het 'right to be forgotten' en bijzondere persoonsgegevens

Zuiderveen Borgesius, F.

Een advocaat heeft een ‘right to be forgotten’-verzoek gedaan bij Google, met betrekking tot een blogpost over een strafrechtelijke veroordeling van de advocaat in het buitenland. De Rechtbank Rotterdam heeft beslist dat Google niet meer naar de blogpost mag verwijzen als mensen zoeken op de naam van de advocaat. De rechtbank wees het verwijderingsverzoek toe omdat de blogpost een strafrechtelijke veroordeling betreft: een bijzonder persoonsgegeven. De redenering van de rechtbank over bijzondere persoonsgegevens leidt tot problemen voor de vrijheid van meningsuiting. Deze bijdrage verkent hoe die problemen verkleind kunnen worden.

03-02-2017

Regulating Collective Management by Competition: an Incomplete Answer to the Licensing Problem

Morten Hviid

Simone Schroff

John Street

While the three functions of Collective Management Organisations - to licence use, monitor use, and to collect and distribute the revenue - have traditionally been accepted as a progression towards a natural (national) monopoly, digital exploitation of music may no longer lead to such a fate. The European Commission has challenged the traditional structures through reforms that increase the degree of competition. This paper asks whether the reforms have had the desired effect and shows, through qualitative research, that at least regarding the streaming of music, competition has not delivered. Part of the reason for this may be that the services required by the now competing CMOs have changed.

31-01-2017

Second opinion 'advies Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep'

van Eijk, N.

Opinie van 28 november 2016 bij advies 'Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep' van prof. dr. W. Voermans. Het advies is gebaseerd op een toezegging van de Staatssecretaris van OCW aan de Eerste Kamer (Handelingen 2015-2016, nr. 21, p. 1-17 en Kamerstukken I, 2015/16, 34264, O, p. 6.). Zie ook: Kamerstukken I, 2016/17, 34264, X.

24-01-2017

Waarde landelijke commerciële radiovergunningen: verlenging 2017

Kerste, M.

Poort, J.

Rougoor, W.

Weda, J.

Witteman, J.

SEO en IViR hebben de waarde bepaald voor de verlenging van de landelijke commerciële radiovergunningen. Hierbij is de methodiek gehanteerd die in 2011 is ontwikkeld door SEO/IViR. Voor de geclausuleerde kavels is het effect van clausulering nu geschat met gebruikmaking van de marktprijzen uit 2003. Dit leidt tot een cumulatieve verlengingswaarde voor alle kavels samen van € 8,484 miljoen (voor belasting). De huidige vergunningen voor landelijke en niet-landelijke commerciële radio lopen af per 31 augustus 2017. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is voornemens de lopende (landelijke) vergunningen opnieuw te verlengen, met een periode van vijf jaar tot en met 31 augustus 2022, en heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) en het Instituut voor Informatierecht (IViR) net als bij de verlenging in 2011 gevraagd onderzoek te doen naar de waarde die deze vergunningen voor een gemiddeld efficiënte nieuwkomer vertegenwoordigen. De door SEO/IViR ontwikkelde methodiek leidt tot de volgende waarde per kavel voor de verlenging per 1 september 2017 met 5 jaar: kavel A1 (€2,544 miljoen), kavel A3 (€2,758 miljoen), kavel A6 (€2,324 miljoen) en kavel A7 (€0,859 miljoen), alle voor belasting. Voor de overige kavels heeft de verlenging voor een nieuwkomer geen waarde. Dit impliceert niet dat de kavels voor de huidige vergunninghouders geen waarde vertegenwoordigen: zij hebben reeds geïnvesteerd in bijvoorbeeld zendapparatuur en hebben een luisterpubliek aan zich gebonden. De winstderving of kosten voor derden (opportuniteitskosten) als gevolg van verlenging zijn echter nihil, waardoor verlenging zonder financiële component voor deze kavels geacht wordt marktconform te zijn. Bekijk voor meer informatie de website van Overheid.nl.

24-01-2017

Bridging the gap: Private international law principles for intellectual property law

van Eechoud, M.

This past decade has seen a veritable surge of development of ‘soft law’ private international instruments for intellectual property. A global network has been formed made up of academics and practitioners who work on the intersection of these domains. This article examines the synthesizing work of the International Law Association’s Committee on intellectual property and private international law. Now that its draft Guidelines on jurisdiction, applicable law and enforcement are at an advanced stage, what can be said about consensus and controversy about dealing with transborder intellectual property disputes in the information age? What role can principles play in a world where multilateral rulemaking on intellectual property becomes ever deeply politicized and framed as an issue of trade? Arguably, private international law retains it facilitating role and will continue to attract the attention of intellectual property law specialists as a necessary integral part of regulating transborder information flows.

24-01-2017

Exposure diversity as a design principle for recommender systems

D'Acunto, L.

Helberger, N.

Karppinen, K.

Personalized recommendations in search engines, social media and also in more traditional media increasingly raise concerns over potentially negative consequences for diversity and the quality of public discourse. The algorithmic filtering and adaption of online content to personal preferences and interests is often associated with a decrease in the diversity of information to which users are exposed. Notwithstanding the question of whether these claims are correct or not, this article discusses whether and how recommendations can also be designed to stimulate more diverse exposure to information and to break potential ‘filter bubbles’ rather than create them. Combining insights from democratic theory, computer science and law, the article makes suggestions for design principles and explores the potential and possible limits of ‘diversity sensitive design’.

19-01-2017

Regulating for Creativity and Cultural Diversity: the Case of Collective Management Organisations and the Music Industry

Dave Laing

Simone Schroff

John Street

This paper explores the role of intermediary institutions in promoting creativity and cultural diversity in the music industry, and the impact of cultural policy on the performance of those intermediaries. It reviews some of the existing literature on the relationship between economic conditions and innovation in music, and argues that too little attention has been paid to intermediaries. Focusing on collective management organisations (CMOs) as one example of overlooked intermediaries, we illustrate, by way of comparison, the different priorities and incentives that drive CMO practice. These variations, we suggest, are important to appreciating how CMOs operate as intermediaries in different territories. We then turn our attention to recent attempts by the EU to reform CMO practice as part of its Digital Single Market project. The fact that the CMO has been an object of reform is indicative of its importance. However, there is more at stake here: the reforms themselves, in seeking to change the role and behaviour of CMOs will, we suggest, have profound consequences for the market in music in Europe, and for creativity and cultural diversity within that market.

17-01-2017

Smart TV and the online media sector: User privacy in view of changing market realities

Helberger, N.

Irion, K.

Smart TV and online media enable precise monitoring of online media consumption, which also forms the basis for personalised recommendations. This new practice challenges EU policy in two respects. Firstly, the legality of monitoring individual media consumption and using personal data of users is primarily addressed under data protection law. Secondly, tracking of viewing behaviour and personalisation of media content can also affect individuals’ freedom to receive information, as well as the realisation of media policy objectives such as media freedom and pluralism, implications that so far are not reflected in media law and policy, or only marginally. This article addresses the increasing reliance on personal data and personalised services in the audiovisual and online media sector and queries the appropriateness of the legal status quo in light of implementation and enforcement actions in Germany and the Netherlands. The analysis concludes with a call for media policy makers and regulators to pay more attention to the issue of ‘smart surveillance’ of media users, and develops a number of concrete recommendations on how to accommodate the specific privacy concerns of media users.

03-01-2017

Wifi-tracking in de winkel(straat): inbreuk op de privacy?

B.F.E. Bosch,

van Eijk, N.

Tegenwoordig wordt de consument op steeds grotere schaal gevolgd via de wifi-signalen die smartphones uitzenden. Inzicht in hoe consumenten zich gedragen in een winkel levert commerciële voordelen op voor de winkeliers, maar ook risico's voor de persoonlijke levenssfeer. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens is gegevensverwerking via wifi-tracking toegestaan, mits wordt voldaan aan de strenge eisen die de wet stelt. Ter vergelijking wordt gekeken naar de regulering van wifi-tracking in de Verenigde Staten.

20-12-2016

Annotatie bij Rb. Noord-Holland 31 augustus 2016 (Klous + Brandjes / Bot Bouw)

Kabel, J.

Het gebruik van auteursrecht als incassomiddel door een architect tegen de opvolgende aannemer.

20-12-2016

Annotatie bij Hof Den Haag 19 juli 2016 (Your Hosting / Bavaria)

van Gompel, S.

Auteursrecht op slagzinnen.

20-12-2016

More Publications