• IViR’s media appearances

  Read more
 • 19th International Copyright Law Summer Course

  2-6 July 2018

  Read more
 • 6th Privacy Law and Policy Summer Course

  2-6 July 2018

   

  Read more

News

Publications

Annotatie bij Hoge Raad 7 juli 2017 (Nanada / Golden Earring)

Hugenholtz, P.

Buitengerechtelijke ontbinding van muziekuitgave-overeenkomsten wegens tekortschieten door uitgever in exploitatieverplichting: klachtplicht (art. 6:89 BW) geldt niet bij voortdurend tekortschieten. Muziekuitgavecontracten zijn duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd die in beginsel kunnen worden opgezegd, maar daarvoor moeten blijkens art. 25(e) Aw zwaarwegende gronden bestaan.

19-04-2018

Annotatie bij Hof Amsterdam 30 januari 2018 (Schaap / Gemeente Amsterdam)

Kabel, J.

Vordering tegen de Gemeente Amsterdam tot plaatsing op de afgesproken locatie op de groenstrook langs de Theophile de Bockstraat in Amsterdam-Zuid door de maker Femke Schaap van het kunstwerk ‘Westland Wells’, ondanks hardnekkig verzet door de buurtbewoners tegen die plaatsing. Het hof is niet gebonden aan de belangenafweging die heeft geleid tot verlening van een omgevingsvergunning voor plaatsing op de afgesproken locatie. De gemeente is op grond van de overeenkomst van opdracht niet verplicht om het kunstwerk te plaatsen op de oorspronkelijk overeengekomen locatie, maar, gezien de strekking van de overeenkomst, wel tot plaatsing elders. De auteursrechtelijke grondslag ter onderbouwing van vordering is nu de contractuele grondslag is toegewezen niet meer van belang.

19-04-2018

Annotatie bij EHRM 5 september 2017 (Barbulescu / Roemenië)

Dommering, E.

17-04-2018

The Right to Communications Confidentiality in Europe: Protecting Trust, Privacy, and Freedom of Expression

Steenbruggen, W.

Zuiderveen Borgesius, F.

In the European Union, the General Data Protection Regulation (GDPR) provides comprehensive rules for the processing of personal data. In addition, the EU lawmaker intends to adopt specific rules to protect confidentiality of communications, in a separate ePrivacy Regulation. Some have argued that there is no need for such additional rules for communications confidentiality. This paper discusses the protection of the right to confidentiality of communications in Europe. We look at the right’s origins as a fundamental right to assess the rationale for protecting the right. We also analyse how the right is currently protected under the European Convention on Human Rights and under EU law. We show that the right to communications confidentiality protects three values: trust in communication services, privacy, and freedom of expression. The right aims to ensure that individuals and businesses can safely entrust communication to service providers. Initially, the right protected only postal letters, but it has gradually developed into a strong safeguard for the protection of confidentiality of communications, regardless of the technology used. Hence, the right does not merely serve individual privacy interests, but also other interests that are crucial for the functioning of our information society. We conclude that separate EU rules to protect communications confidentiality, next to the GDPR, are justified and necessary to protect trust, privacy and freedom and expression.

06-04-2018

Deskundigenbericht: Juridische grondslag multilaterale informatie-uitwisseling

Ryngaert, C.M.J.

van Eijk, N.

Bijlage IV bij CTIVD rapport nr. 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten. Zie ook: https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2018/03/28/index.

03-04-2018

Het kabinet past bescheidenheid bij uitvoering van de inlichtingenwet

Arnbak, A.

Column 23 maart 2018

26-03-2018

De zeven privacytrends van 2017

van Daalen, O.

Het is drie jaar geleden dat Mediaforum een overzicht van tien privacytrends publiceerde. Toen was de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog niet aangenomen, lag Snowden nog fris in het geheugen en heette de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog het College Bescherming Persoonsgegevens. Privacyrecht was ook toen al best belangrijk, maar de aandacht voor dit vakgebied is in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Dus laten we de vraag opnieuw stellen: wat is er de afgelopen tijd gebeurd op privacygebied, en vallen daarin grote lijnen te ontwaren?

22-03-2018

Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Einrichtung einer Facebook-Seite

K. Irion

W. Kohte

20-03-2018

Enkele kanttekeningen bij de Wiv 2017: De uitbreiding van bevoegdheden getoetst aan mensenrechten

Eijkman, Q.

van Eijk, N.

Wij presenteren in dit artikel een aantal kanttekeningen bij de Wiv 2017. Dit doen wij door een aantal relevante in Nederland en in de Europese Unie verschenen overkoepelende studies over grondrechten te bespreken. Deze kanttekeningen zijn deels gebaseerd op normatieve uitgangspunten en aanbevelingen uit deze studies, deels ontleend aan nog lopend onderzoek. Gezien de aard en omvang van dit artikel is een selectie gemaakt en beperkt de analyse zich tot het schetsen van de belangrijkste dilemma’s.

20-03-2018

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

13-03-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

13-03-2018

Annotatie bij EHRM 27 juni 2017 (Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy / Finland)

Dommering, E.

In Finland mogen openbare fiscale inkomensgegevens niet onbeperkt worden gepubliceerd: er moet een afweging plaatsvinden welk algemeen belang daarmee is gediend. Deze afweging is vergelijkbaar met die voor algemene privacy inbreuken door de pers geldt.

13-03-2018

More Publications