Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt

Abstract

Onlangs is het rapport ‘Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt’  verschenen, een studie naar de verschillende aspecten van algemeen en sectorspecifiek mededingingstoezicht (en regulering) in de telecom-sector. Een aantal van de betrokkenen bij het rapport vat hier de belangrijkste onderdelen samen en gaat tevens in op het recente concept-kabinetsstandpunt over de toekomstige inrichting van het telecommunicatietoezicht in Nederland.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt}, author = {van Eijk, N. and Dommering, E. and Sitompoel, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/toezicht®ulering-artikel-mf.pdf}, year = {0615}, date = {2001-06-15}, journal = {Mediaforum}, number = {6}, abstract = {Onlangs is het rapport ‘Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt’  verschenen, een studie naar de verschillende aspecten van algemeen en sectorspecifiek mededingingstoezicht (en regulering) in de telecom-sector. Een aantal van de betrokkenen bij het rapport vat hier de belangrijkste onderdelen samen en gaat tevens in op het recente concept-kabinetsstandpunt over de toekomstige inrichting van het telecommunicatietoezicht in Nederland.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }