Consumentenbescherming in de elektronische communicatiesector

Abstract

De positie van de consument in de elektronische communicatiesector heeft een frisse impuls gekregen met de komst van het herziene richtlijnenkader. In dit artikel wordt allereerst nagegaan hoe relevante bepalingen in nationale regelgeving zijn geïmplementeerd. Daarbij valt op dat in Nederland evenals in een aantal onderzochte landen de regels van de richtlijnen voornamelijk één op één zijn omgezet, maar ook dat er zich op onderdelen interessante variaties voordoen. Vervolgens wordt aangegeven wat in Nederland de ontwikkelingen zijn sinds de implementatie van het richtlijnenkader. Geconcludeerd kan worden dat er meer en meer accent op consumentenbescherming is komen te liggen, waarbij het richtlijnenkader als een ondergrens is gehanteerd, maar met regelmaat verdergaande en aanvullende bescherming wordt geboden.

Consumentenrecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Consumentenbescherming in de elektronische communicatiesector}, author = {van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Mf_2006_1112.pdf}, year = {1207}, date = {2006-12-07}, journal = {Mediaforum}, number = {11/12}, abstract = {De positie van de consument in de elektronische communicatiesector heeft een frisse impuls gekregen met de komst van het herziene richtlijnenkader. In dit artikel wordt allereerst nagegaan hoe relevante bepalingen in nationale regelgeving zijn geïmplementeerd. Daarbij valt op dat in Nederland evenals in een aantal onderzochte landen de regels van de richtlijnen voornamelijk één op één zijn omgezet, maar ook dat er zich op onderdelen interessante variaties voordoen. Vervolgens wordt aangegeven wat in Nederland de ontwikkelingen zijn sinds de implementatie van het richtlijnenkader. Geconcludeerd kan worden dat er meer en meer accent op consumentenbescherming is komen te liggen, waarbij het richtlijnenkader als een ondergrens is gehanteerd, maar met regelmaat verdergaande en aanvullende bescherming wordt geboden.}, keywords = {Consumentenrecht}, }