Waarde verlenging mobiele vergunningen. Update: uitkomst veiling en verlengingsprijzen

Abstract

Op 14 december 2012 is de veiling van frequenties voor mobiele communicatie (multibandveiling) afgerond. Onder het te verdelen spectrum bevonden zich de huidige vergunningen in de 900 MHz en 1800 MHz band. Deze vergunningen lopen af op 25 februari 2013. Omdat de mobile network operators, afhankelijk van de uitkomst van de veiling, tijd nodig zouden kunnen hebben om de transitie te maken naar de nieuwe vergunningen, heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2012 besloten dat de huidige 900 MHz- en 1800 MHz-vergunningen op aanvraag zouden kunnen worden verlengd. Op grond van het geldende reguleringskader is de vergunninghouder bij verlenging van een vergunning een vergoeding aan de Staat verschuldigd. Dit rapport onderzoekt de wijze waarop de waarde van verlenging binnen de beleidsmatige en procedurele randvoorwaarden te bepalen is en stelt vervolgens de verlengingsprijzen vast. De uitkomst van de multibandveiling neemt daarbij een centrale rol in. De ontwikkelde methodiek heeft als basis gediend voor de ministeriële regeling waarin het eenmalig bedrag voor verlenging is geregeld. Uitgaande van 21 maanden verlenging, bedragen de verlengingsprijzen voor de huidige vergunninghouders in de 900 MHz en 1800 MHz band gecumuleerd € 387,847,454. Gegeven de veilinguitkomst, die een relatief beperkte (technische) transitie impliceert, hebben de vergunninghouders ondertussen een convenant gesloten waardoor een verlenging voor de transitie niet nodig is. Agentschap Telecom heeft hierbij een faciliterende rol gespeeld.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Waarde verlenging mobiele vergunningen. Update: uitkomst veiling en verlengingsprijzen}, author = {Kerste, M. and Weda, J. and Rosenboom, N. and Smits, T. and van Eijk, N. and Poort, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Waarde_verlenging_mobiele_vergunningen.pdf}, year = {1004}, date = {2012-10-04}, abstract = {Op 14 december 2012 is de veiling van frequenties voor mobiele communicatie (multibandveiling) afgerond. Onder het te verdelen spectrum bevonden zich de huidige vergunningen in de 900 MHz en 1800 MHz band. Deze vergunningen lopen af op 25 februari 2013. Omdat de mobile network operators, afhankelijk van de uitkomst van de veiling, tijd nodig zouden kunnen hebben om de transitie te maken naar de nieuwe vergunningen, heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2012 besloten dat de huidige 900 MHz- en 1800 MHz-vergunningen op aanvraag zouden kunnen worden verlengd. Op grond van het geldende reguleringskader is de vergunninghouder bij verlenging van een vergunning een vergoeding aan de Staat verschuldigd. Dit rapport onderzoekt de wijze waarop de waarde van verlenging binnen de beleidsmatige en procedurele randvoorwaarden te bepalen is en stelt vervolgens de verlengingsprijzen vast. De uitkomst van de multibandveiling neemt daarbij een centrale rol in. De ontwikkelde methodiek heeft als basis gediend voor de ministeriële regeling waarin het eenmalig bedrag voor verlenging is geregeld. Uitgaande van 21 maanden verlenging, bedragen de verlengingsprijzen voor de huidige vergunninghouders in de 900 MHz en 1800 MHz band gecumuleerd € 387,847,454. Gegeven de veilinguitkomst, die een relatief beperkte (technische) transitie impliceert, hebben de vergunninghouders ondertussen een convenant gesloten waardoor een verlenging voor de transitie niet nodig is. Agentschap Telecom heeft hierbij een faciliterende rol gespeeld.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }