Tarlach McGonagle

Publications

Annotatie bij EHRM 4 december 2018 (Magyar Jeti Zrt / Hongarije)

McGonagle, T.

29-03-2019

Agreement of the [Dutch] Steering Group on Aggression and Violence against Journalists

McGonagle, T.

Unofficial translation by T. McGonagle of "Akkoord Stuurgroep Agressie en geweld tegen journalisten", July 2018

11-01-2019

De Raad van Europa en online desinformatie: laveren tussen zorgen en zorgplichten?

McGonagle, T.

Na alle hype rondom ‘fake news’, lijkt het gebruik van de term nu een behoorlijke terugslag te krijgen. Waar ‘fake news’ in 2016 en 2017 in rap tempo tot een buzz word was uitgegroeid, lijkt het inmiddels een vies woord te zijn geworden. Het heeft een militante connotatie gekregen en wordt in toenemende mate gebruikt om kritische journalisten en media te beschuldigen van het verspreiden van valse berichten, en daarmee hun werk en reputatie te ondermijnen. Daarom wordt steeds vaker de term desinformatie gebruikt als vervanger van ‘fake news’. Dit artikel staat stil bij deze terminologische verschuiving en legt uit waarom het van belang is afstand te nemen van de term ‘fake news’. Vervolgens wordt de angst voor schadelijke gevolgen van ‘fake news’ of desinformatie met de nodige nuchterheid geanalyseerd. Is er reden voor zorg en zo ja, welke juridische, politieke en praktische maatregelen heeft de Raad van Europa tot haar beschikking om (online) desinformatie tegen te gaan? Verder wordt ook onderzocht of, en in hoeverre, deze maatregelen hun grondslag vinden in de (negatieve en) positieve verplichtingen van Verdragspartijen bij het EVRM. Het artikel sluit af met een conclusie en enkele aanbevelingen voor het ontmantelen en het terugdringen van online desinformatie.

18-12-2018

Media Law in Ireland

McGonagle, T.

with M. McGonagle & S. McLaughlin, International Encyclopedia of Laws series (IEL), Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2018, 228 pp.

18-09-2018

The Council of Europe: Ensuring the Freedom and Independence of Europe's Media

McGonagle, T.

Chapter in: Comparative Media Policy, Regulation and Governance in Europe: Unpacking the Policy Cycle, ed. L. 'd Haenens, H. Sousa & J. Trappel, Bristol: Intellect, 2018.

23-08-2018

Europe's Internet Policies: The Challenge of Maintaining an Open Internet

McGonagle, T.

Möller, C.

Chapter in: Comparative Media Policy, Regulation and Governance in Europe: Unpacking the Policy Cycle, ed. L. d' Haenens, H. Sousa & J. Trappel, Bristol: Intellect, 2018.

23-08-2018

Kroniek Persrecht 2017

McGonagle, T.

Volgenant, O.

In 2017 stond de Nederlandse journalistiek onder druk. Veiligheid van journalisten is daarbij een belangrijk thema. Twee misdaadjournalisten worden zo ernstig bedreigd dat ze moeten worden beschermd. Een wet met nieuwe bevoegdheden voor de Nederlandse geheime diensten zet bronbescherming onder druk. Er werden in 2017 weer regelmatig rechtszaken tegen de media gevoerd, maar de rechter besliste in het merendeel van de gevallen in het voordeel van de media. Wel kunnen procedures tegen de media en individuele journalisten, waarbij steeds vaker een beroep op de privacyregelgeving wordt gedaan, een ‘chilling effect’ hebben.

03-08-2018

Inventarisatie methodes om “nepnieuws” tegen te gaan

Coche, E.

Klus, M.

McGonagle, T.

Plaizier, C.

“Nepnieuws” heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media en in het politieke debat. Tegen deze achtergrond en in het licht van de potentiële bedreigingen van “nepnieuws” voor de Nederlandse samenleving is de opdracht voor deze studie gegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van dit rapport is om een update te geven over de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp “methodes om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan”. Het rapport beantwoordt de volgende vragen: Welke methodes zijn er internationaal bekend om nepnieuws tegen te gaan? Wat is bekend over de effectiviteit van deze methodes? Welke kwalificaties kunnen gemaakt worden over de toepasbaarheid en relevantie van deze onderzoeksresultaten voor de Nederlandse context?

03-07-2018

Open Journalism: The Road Travelled and the Road Ahead

Fahy, R.

Hanhart, M.

Klus, M.

Kostić, B.

McGonagle, T.

Plaizier, C.

Vienna, OSCE Representative on Freedom of the Media, 2018.

22-06-2018

Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights

McGonagle, T.

Voorhoof, D.

IRIS Themes, Vol. III, 4th edition, Strasbourg: European Audiovisual Observatory, 2017 ISBN: 9789287184351 (print version).

This e-book provides valuable insights into the European Court of Human Rights’ extensive case-law on freedom of expression and media and journalistic freedoms. With well over 30,000 downloads, the first three editions of the e-book (2013, 2015 and 2016) have proved hugely successful. The new fourth edition summarises over 270 judgments or decisions by the Court and provides hyperlinks to the full text of each of the summarised judgments or decisions (via HUDOC, the Court's online case-law database). For an optimal navigational experience, one should download the e-book and read the technical tips on p. 3.

17-05-2018

“Fake news”: False fears or real concerns?

McGonagle, T.

‘‘Fake news’’ has become a much-used and much-hyped term in the so-called ‘‘post-truth’’ era that we now live in. It is also much-maligned: it is often blamed for having a disruptive impact on the outcomes of elections and referenda and for skewing democratic public debate, with the 2016 US Presidential elections and Brexit referendum often cited as examples. ‘‘Fake news’’ has also been flagged for fuelling propaganda and ‘‘hate speech’’ and even violence. ‘‘Pizzagate’’ is an infamous example of exceptional circumstances in which a false news story had a central role in a shooting incident. In December 2016, a man in Washington D.C. took it upon himself to ‘‘self-investigate’’ a story (a completely unfounded conspiracy theory) that the Hillary Clinton campaign team was running a paedophile ring from the premises of a pizzeria. Shots were fired and he was arrested and charged with assault and related offences. Given all this bad press, it is perhaps little wonder that ‘‘fake news’’ has become a major preoccupation for international organisations, national law- and policy-makers, the media and media actors, civil society and academia. But what exactly is ‘‘fake news’’ and what is all the fuss about? In addressing these questions, this column will also consider historical and contemporary perspectives on the term and its relationship with human rights.

05-12-2017

Conference conclusions

McGonagle, T.

In: Promoting dialogue between the European Court of Human Rights and the media freedom community, Conference e-book, European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

11-07-2017

Conference conclusions and reflections

McGonagle, T.

European Centre for Press and Media Freedom, the Council of Europe and other partners, Strasbourg, 24 March 2017. Video recording, Part 2, EN, starting at 3.05.20.

11-07-2017

Persvrijheid is elders in de wereld al heel gauw voorbij

McGonagle, T.

Volgenant, O.

Persvrijheid in veilig Nederland is ruim verkrijgbaar – ons land staat net als in voorgaande jaren hoog op de internationale ranglijst. Maar elders kan het gauw voorbij zijn. En dat is ook hier voelbaar, constateren Otto Volgenant en Tarlach McGonagle in de Persvrijheidsmonitor 2016.

04-05-2017

Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights

McGonagle, T.

Voorhoof, D.

IRIS Themes, vol III, new, updated edition, December 2016

This e-book provides valuable insights into the European Court of Human Rights’ extensive case-law on freedom of expression and media and journalistic freedoms. With 30,000 downloads, the first and second editions of the e-book (2013, 2015) have proved hugely successful. The new updated edition summarises over 250 judgments or decisions by the Court and provides hyperlinks to the full text of each of the summarised judgments or decisions (via HUDOC, the Court's online case-law database). The latest edition of the e-book is also available in French and in German. For an optimal navigational experience, one should download the e-book and read the technical tips on p. 3.

13-04-2017

Individual submission: Review of the [Irish] Defamation Act 2009 - Public consultation 2016

McGonagle, T.

Public consultation organised by the Irish Government, Department of Justice and Equality, 17 January 2017, 11 pp.

07-02-2017

Introduction and Conclusions

McGonagle, T.

van Eijk, N.

In: Regional and local broadcasting in Europe, M. Cappello et al. (ed.), IRIS Special 2016-1, Strasbourg: European Audiovisual Observatory 2016, p. 11-21 and 117-119.

10-11-2016

Freedom of expression and defamation: A study of the case law of the European Court of Human Rights

McGonagle, T.

Freedom of expression is a fundamental freedom, one of the cornerstones of democracy in Europe, enshrined in various key texts, including the European Convention on Human Rights. But the boundaries between freedom to criticise and damaging a person’s honour or reputation are not always very clear. By defining public insults and defamation, the law can set limits on freedom of expression, which is neither absolute nor boundless. But how far can it go? This study examines the details of the European Court of Human Right’s case law on defamation. It explores a range of substantive and procedural issues that the Court has considered, and clarifies the concept of defamation, positioning it in relation to freedom of expression and public debate. It explains how overly protective defamation laws can have a chilling effect on freedom of expression and public debate, and discusses the proportionality of defamation laws and their application.

04-10-2016

Persvrijheidsmonitor 2015

McGonagle, T.

In 2015 scoorde Nederland weer goed op de internationale persvrijheidsranglijst. Toch zijn er aandachtspunten. Zo beperkte de overheid in 2015 geregeld de feitelijke toegang tot het nieuws, bijvoorbeeld door bij Wob-verzoeken veel informatie weg te lakken, en zelfs door journalisten te weren bij inspraakavonden over de huisvesting van vluchtelingen.

13-05-2016

Smart TV and data protection - Introduction

Irion, K.

McGonagle, T.

van Eijk, N.

IRIS Special, European Audvisual Observatory, Strasbourg 2016.
ISBN 9789287182395.
See here for more information and ability to purchase publication.

The structure of this study is built around the following questions:
- What is smart TV?
- How does smart TV compare with other forms of audiovisual media?
- What regulatory frameworks govern smart TV?
- What guidance can be found in selected country-specific case studies?
- What are the dangers associated with the collection, storage and processing of private user information by commercial parties?
- How are relevant regulatory frameworks likely to evolve?

Samsung have warned owners of their smart TVs that the system’s voice recognition could actually be recording and sharing their private conversations. This “bad buzz” comes at a time when Brussels is in the process of adopting new legislation – the General Data Protection Regulation (GDPR) - aimed at protecting us from abuse and misuse of our private data and consumer behaviour big data collected by smart equipment such as television sets. The European Audiovisual Observatory, part of the Council of Europe in Strasbourg, is keeping track of these developments and has published this IRIS Special report entitled "Smart TV and data protection".

This is a joint publication by the Observatory and partner institution, the Dutch Institute for Information Law (IViR in Amsterdam). It inspired an expert workshop organised in Strasbourg December 2015, which looked at “the grey areas between media regulation and data protection”.

10-03-2016

Journalistieke bronbescherming blijft een aandachtspunt

McGonagle, T.

Net als ieder jaar scoort Nederland goed op de persvrijheidsranglijst. Op het put van de journalistieke bronbescherming lopen we internationaal gezien echter nog altijd uit de pas. We hebben nog steeds geen wettelijke regeling. Najaar 2014 werd een wetsvoorstel openbaar. Maar na kritiek uit de mediabranche ligt het wetgevingsproces nu stil. Dit en meer in de Persvrijheidsmonitor over 2014.

14-01-2016

Freedom of expression: still a precondition for democracy?

McGonagle, T.

Conference Report, Strasbourg: Council of Europe, 2015, 24 pp.

14-01-2016

Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights

McGonagle, T.

New, updated version.

This e-book provides valuable insights into the European Court of Human Rights’ case-law on freedom of expression and media and journalistic freedoms. The first edition of the e-book (2013) proved hugely successful, with 18,671 downloads in 2014 alone. The new updated edition summarises over 240 judgments or decisions by the Court and provides hyperlinks to the full text of each of the summarised judgments or decisions (via HUDOC, the Court's online case-law database). The e-book is also available in French.
For an optimal navigational experience, one should download the e-book and read the technical tips on p. 3.

23-10-2015

Positive obligations concerning freedom of expression: mere potential or real power?

McGonagle, T.

Chapter in: Journalism at risk: Threats, challenges and perspectives, O. Andreotti (ed.), Strasbourg: Council of Europe Publishing 2015, p. 9-35.

This chapter examines how the European Court of Human Rights has identified and developed a range of positive State obligations to secure the right to freedom of expression.  It first briefly examines the theoretical and normative bases for the positive obligations doctrine and then traces its hesitant development in the case-law of the Court. Next, it shows how the Court has slowly become more comfortable with the doctrine and more confident when applying it to cases involving freedom of expression, culminating in its <em>Dink v. Turkey</em> judgment. The driving argument of the chapter is that the positive obligations doctrine has enormous potential for strengthening the right to freedom of expression and that the Court must now tease out its implications in concrete cases in a very scrupulous way, if the doctrine’s full potential is to be realised.

23-10-2015

Freedom of expression: new opportunities and challenges

McGonagle, T.

Video series produced by the Council of Europe, The Hows and Whys: Freedom of Expression, a Human Right, October 2015.

This is one of seven videos about different aspects of the right to freedom of expression: hate speech, protection of sources, defamation, access to information, terrorism, Internet freedom and new opportunities and challenges for freedom of expression. The videos were produced  by the Council of Europe and they take the form of interviews with leading experts in the field, including three sitting judges of the European Court of Human Rights, a former Vice-President of the Court and the Council of Europe Human Rights Commissioner.

09-10-2015

The development of freedom of expression and information within the UN: leaps and bounds or fits and starts?

McGonagle, T.

In: <a href="http://www.cambridge.org/nl/academic/subjects/law/un-and-international-organisations/united-nations-and-freedom-expression-and-information-critical-perspectives?format=HB" target="_blank">The United Nations and Freedom of Expression and Information: Critical Perspectives</a>, T. McGonagle & Y. Donders (ed.), Cambridge: Cambridge University Press 2015, pp. 1-51.

This chapter tells the story of how the rights to freedom of expression and information have been shaped by the United Nations’ (UN) institutional dynamics over the years. It gives an account of how the growth of the rights to freedom of expression and information has been both stimulated and stymied by different factors in the particular institutional context of the UN. It traces the broad contours of the two rights by connecting the largest conceptual, normative, historical and institutional dots.<br /> The chapter opens with a brief exploration of the contiguous nature of the rights to freedom of expression and information. This necessarily involves reflection on the instrumental role that the media and new communications technologies can play in the realization of both rights in practice. The remainder of the chapter has an overtly institutional focus. Its next three substantive sections correspond to three broad – roughly chronological, but occasionally overlapping - phases in the development of freedom of expression and information at the UN. Each period is denoted by its key features or aspirations: trail-blazing, consolidation and expansion, and the quest for coherence and consistency. Various thematic challenges have presented themselves during these periods, a number of which are woven into the chapter’s narrative. Finally, after offering some substantive conclusions, the chapter will explain the objectives and structure of the book as a whole.

05-06-2015

The United Nations and Freedom of Expression and Information: Critical Perspectives

Donders, Y.

McGonagle, T.

Cambridge: Cambridge University Press, June 2015, 534 pp.
ISBN: 9781107083868.

This book provides a critical and uniquely comprehensive examination of the main UN standards and mechanisms dealing with the rights to freedom of expression and information. It details the chequered history of both rights within the UN system and evaluates the suitability of the system for overcoming contemporary challenges and threats to both rights.
The book’s institutional focus comprises five international treaties, UNESCO and the UN Special Rapporteur on freedom of expression. Different aspects of freedom of expression and information are foregrounded in different treaties, to ensure the effective enjoyment of both rights by particular groups, eg. children or persons with disabilities, or the meaningful application of the rights in particular situations, eg. combating racism.
The book’s thematic focus examines a selection of themes that are prompting fresh thinking about the substance and scope of the rights to freedom of expression and information, eg. the impact of new communication technologies.

04-06-2015

Seminar and inter-regional dialogue on protection of journalists: Towards an effective framework of protection for the work of journalists and an end to impunity

McGonagle, T.

Seminar and Inter-regional Dialogue on the protection of journalists, Strasbourg, 3 November 2014, organised by the Council of Europe, UNESCO, Centre for Freedom of the Media (CFOM), University of Sheffield and European Lawyer's Union/Union des Avocats Européens (ELU/UAE).

09-12-2014

Tomorrow’s news: bright, mutualized and open?

McGonagle, T.

Oostveen, M.

Panel report of session Tomorrow’s news: bright, mutualized and open? at the Information Influx Conference.

05-12-2014

The role of regional media as a tool for building participatory democracy

McGonagle, T.

van Eijk, N.

This study will first briefly give a theoretical framework for the relationship between regional media and participation in democratic society. It will then provide a comprehensive overview and analysis of Council of Europe standards that are of relevance to the regional media and therefore shape the environment in which they operate. Against that backdrop it will select and comment on different (national) regulatory, policy approaches to regional media and best or interesting practices. The study will identify and examine a range of challenges facing regional media – legal, political, cultural, linguistic and economic. These different dimensions will factor into the selection of best and interesting practices. The study will be theoretically-informed, politically-aware and solution-oriented.

14-10-2014

Public Service Media and Cultural Diversity: European Regulatory and Governance Frameworks

McGonagle, T.

In: National Conversations: Public Service Media and Cultural Diversity in Europe, Karina Horsti, Gunilla Hultén & Gavan Titley, eds., Bristol: Intellect Books, 2014, p. 61-82.
See details of the book here.

By virtue of their core philosophy, mandate and typical status in most countries, public service broadcasters (PSBs) are ideally suited to act as vectors for the promotion of cultural diversity. They are equally well-suited to provide shared forums in which a range of different cultures can interact, be explored and, indeed, contested. Notwithstanding the difficulties involved in defining the notion of cultural diversity, various promotional strategies may viably be employed by PSBs. Such strategies include the safeguarding of access for discrete cultural groups to editorial, production and other structures and processes. They could also include measures to ensure that programming and other related services targeting culturally diverse audiences correspond to the audiences’ actual needs and preferences – in qualitative and quantitative terms. In doing so, relevant approaches should seek to balance the needs and preferences of discrete societal groups against the needs and preferences of a more complex societal whole.   
The emergence of new technological and communicative possibilities and paradigms has prompted conceptual and terminological shifts within the European audio-visual sector. PSBs are nowadays expected to operate across an array of technological platforms in order to perpetuate their traditional position of prominence in a rapidly changing and already highly diversified mediascape. This is evidenced by an increasing tendency to frame relevant regulatory discussions in terms of public service media (as opposed to broadcasting in the traditional sense of the word), value(s) and governance.
The existing European regulatory framework for public service broadcasting/media is extensive and spans legal and policy instruments emanating primarily from the European Union and the Council of Europe, but also including standard-setting measures from other intergovernmental organizations (IGOs) such as UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) and, to a lesser extent, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Even within the European Union and the Council of Europe, differences of focus and emphasis may readily be detected across the most salient instruments. They engage with the issues highlighted in the preceding paragraphs to varying extents.
The principal aim of this chapter is to present a panorama of regulatory instruments applicable at the European level and to assess their overall coherence. The significance of selected examples of divergence in the broader regulatory approach will be explained and evaluated accordingly.

02-10-2014

Freedom of Expression of Minorities in the Digital Age: Staking Out a New Research Agenda

McGonagle, T.

15-04-2014

The State and beyond: activating (non-)media voices

McGonagle, T.

In: Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating Silences, H. Sousa et al., eds., Communications and Society Research Centre, University of Minho, 2014, p. 187-198.

This article explores the legal/human rights dimension of the evolving role of the State in activating not only media voices – the typical focus of media pluralism discussions – but a wider range of non-media voices that ought to be heard in public debate. European human rights law – specifically the European Convention on Human Rights and relevant case-law of the European Court of Human Rights – has developed a number of principles that could guide States in their task of activating voices. The article pays particular attention to the nature and scope of the obligation on States to take positive (policy and regulatory) measures to activate voices. The article aims to provide useful initial input into a broader, multi-stranded policy discussion on how the State can best activate a diverse range of voices in an increasingly digitized world.

08-04-2014

Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights

Cabrera Blázquez, F.

McGonagle, T.

Voorhoof, D.

This e-book provides valuable insights into the European Court of Human Rights' case-law on freedom of expression and media and journalistic freedoms. It summarises over 200 judgments or decisions by the Court and provides hyperlinks to the full text of each of the summarised judgments or decisions (via HUDOC, the Court's online case-law database).<br /> For an optimal navigational experience, one should download the e-book and read the technical tips on p. 3.

19-12-2013

How to address current threats to journalism?: The role of the Council of Europe in protecting journalists and other media actors

McGonagle, T.

Expert paper, doc.no. MCM 2013(009), the Council of Europe Conference of Ministers responsible for Media and Information Society, 'Freedom of Expression and Democracy in the Digital Age: Opportunities, Rights, Responsibilities', Belgrade, 7-8 November 2013.

17-10-2013

The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges

McGonagle, T.

Expert paper, doc.no. MCM 2013(005), the Council of Europe Conference of Ministers responsible for Media and Information Society, 'Freedom of Expression and Democracy in the Digital Age: Opportunities, Rights, Responsibilities', Belgrade, 7-8 November 2013.

08-10-2013

Media Literacy: No Longer the Shrinking Violet of European Audiovisual Media Regulation?

McGonagle, T.

Article is a revised and updated version of Media Literacy: No Longer the Shrinking Violet of European Audiovisual Media Regulation?, in: S. Nikoltchev, ed., Media Literacy, IRIS plus, 2011-3.
Media literacy is very much in the ascendant in European regulatory and policy-making circles at the moment, prompting the suggestion that it has now lost its erstwhile shrinking-violet status in the European audiovisual media sector. The article will commence with a brief exploration of selected theories surrounding media literacy. More precisely, it will canvas the main rationales for promoting media literacy, definitional issues, and the groups centrally implicated in media literacy initiatives – both as target groups and as other stakeholders. The article will then identify, contextualise and scrutinise the key reference points for the promotion of media literacy in the European audiovisual regulatory and policy frameworks. Both the EU and the Council of Europe have adopted a number of legally binding and policy instruments that aim to improve media literacy levels across Europe. Finally, the article will consider the prospects for the future development of media literacy within European regulatory structures.

13-09-2013

User-generated Content and Audiovisual News: The Ups and Downs of an Uncertain Relationship

McGonagle, T.

In: <em>Open Journalism</em>, S. Nikoltchev (ed.), Strasbourg: European Audiovisual Observatory.

04-06-2013

Making User Created News Work

Esmeijer, J.

Helberger, N.

McGonagle, T.

Mijs, C.

Nieuwenhuis, O.

van der Sloot, B.

Versloot, C.

TNO-rapport, 2012 R11277.

27-12-2012

A brave new media world revisited: Een nog kritischer blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa

Beer, K.E.A. de

McGonagle, T.

In september 2011 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa de Aanbeveling over ‘a new notion of media’ aangenomen. De Aanbeveling biedt de lidstaten handvatten aan om een snel veranderend medialandschap adequaat te reguleren. In deze bijdrage worden de Aanbeveling en daarin neergelegde handvatten kritisch geanalyseerd. Daarnaast wordt ingegaan op een andere belangrijke ontwikkeling bij de Raad van Europa: het stopzetten van de herziening van het Europese Verdrag inzake Grensoverschrijdende Televisie. Deze bijdrage staat stil bij de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de positie van de Raad van Europa als belangrijke initiator van mediaregulering.

11-12-2012

The troubled relationship between free speech and racist hate speech: the ambiguous roles of the media and internet

McGonagle, T.

Expert Paper, Day of Thematic Discussion "Racist Hate Speech", 28 augustus 2012, UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 81st Session, 6-31 August 2012.

16-11-2012

Minorities and Online "Hate Speech": A Parsing of Selected Complexities

McGonagle, T.

16-11-2012

Minorities and the Media: Present, Probing, and Pressing Questions

McGonagle, T.

16-11-2012

Special Focus: Minorities and the Media

McGonagle, T.

Guest editor for Yearbook together with T. Moring.

16-11-2012

Mag EU-lidstaat in eigen land optreden tegen omroep die gevestigd is in andere EU-lidstaat, in functie van de beteugeling van aanzet tot haat?

McGonagle, T.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 22 september 2011 (Mesopotamia Broadcast en Roj TV / Duitsland)

16-11-2012

Europe's approach shows faith in democratic procedures

McGonagle, T.

Interview met Cherian George (Associate Professor bij de Wee Kim Wee School of Communication and Information, Nanyang Technological University en journalist), gepubliceerd op zijn website Journalism & Intolerance/Hate Spin.

15-11-2012

The Council of Europe's standards on access to the media for minorities: A tale of near misses and staggered successes

McGonagle, T.

In: Freedom of Expression and the Media, M. Amos, J. Harrison & L. Woods (eds.), Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2012, p. 111-140.

14-09-2012

A survey and critical analysis of Council of Europe strategies for countering 'hate speech'

McGonagle, T.

In: The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses, M. Herz & P. Molnar ed., Cambridge University Press 2012, p. 456-498.

The contributors to this volume consider whether it is possible to establish carefully tailored hate speech policies that are cognizant of the varying traditions, histories and values of different countries. Throughout, there is a strong comparative emphasis, with examples (and authors) drawn from around the world. All the authors explore whether or when different cultural and historical settings justify different substantive rules given that such cultural relativism can be used to justify content-based restrictions and so endanger freedom of expression. Essays address the following questions, among others: is hate speech in fact so dangerous or harmful to vulnerable minorities or communities as to justify a lower standard of constitutional protection? What harms and benefits accrue from laws that criminalize hate speech in particular contexts? Are there circumstances in which everyone would agree that hate speech should be criminally punished? What lessons can be learned from international case law?

01-06-2012

Minority Rights, Freedom of Expression and of the Media: Dynamics and Dilemmas

McGonagle, T.

This book offers a rigorous, theory-based, and uniquely comprehensive, analysis of European and international legal standards shaping minorities’ right to freedom of expression. The analysis pays particular attention to the instrumental role played by traditional and new forms of media in ensuring that the right to freedom of expression of persons belonging to minorities is effective in practice. The relevant international legal framework is set out in detail, including a careful examination of the relationship between generalist and minority-specific international human rights instruments. Due attention is paid to the historical circumstances in which key instruments were developed and the contemporary context in which they are now being interpreted. The analysis is also informed by an awareness of institutional and political dynamics. All of this forms the basis for the book’s central objective: to mount a critical evaluation of the existing international legal framework governing freedom of expression for minorities, while drawing on theoretical insights gained from human rights scholarship and communications science. The first major focus of the evaluation is the regulation and restriction of expression to protect minority rights, in which issues such as pluralism, tolerance and “hate speech” feature centrally. Its second major focus, the regulation and facilitation of expression to promote minority rights, explores cultural and linguistic rights and media access questions.

24-02-2012

Media Literacy: No Longer the Shrinking Violet of European Audiovisual Media Regulation?

McGonagle, T.

In: Media Literacy, IRIS Plus 2011-3.

The lead article in this IRIS plus provides a critical analysis of how the European audiovisual regulatory and policy framework seeks to promote media literacy. It examines pertinent definitional issues and explores the main rationales for the promotion of media literacy as a regulatory and policy goal, paying particular attention to the specific interests of selected target groups and stake-holders. It then considers the extent to which those definitions, rationales and interests are reflected in relevant regulatory and policy instruments adopted by the European Union and the Council of Europe. The article concludes with a tentative prognosis for the future promotion of media literacy as a regulatory and policy goal for the European audiovisual sector.

09-08-2011

Workshop Report: The Changing Hues of Political Expression in the Media

McGonagle, T.

In:  IRIS Special:<em> Political Debate and the Role of the Media - The Fragility of Free Speech</em>, S. Nikoltchev, red., Strasbourg:  European Audiovisual Observatory 2004, p. 1-30.

08-02-2011

Jurisdiction over Broadcasters in Europe: Report on a Round-table Discussion'

McGonagle, T.

IRIS Special: <em>Jurisdiction over Broadcasters in Europe</em> - Report on a  Round-table Discussion & Selection of Background Materials.

08-02-2011

Workshop Report

McGonagle, T.

In: IRIS Special: <em>Audiovisual Media Services without Frontiers - Implementing the Rules</em>, S. Nikoltchev (ed.), Strasbourg: European Audiovisual Observatory, 2006, p. 47-59.

08-02-2011

The Digital Dividend: Opportunities and Obstacles

Korteweg, D.A.

McGonagle, T.

The lead article in this IRIS plus sets out to trace the main lines of relevant law and policy debates about the digital dividend at the European level. It identifies the key issues at stake and critically analyses how the Council of Europe and European Union are engaging with the same. Other international standards and debates on other international platforms are examined too. The article concludes with a distillation of continuing and expected opportunities and challenges relating to the digital dividend.

27-01-2011

Promoting cultural diversity in the Irish broadcasting sector: an assessment of international standards and best practices with a view to their operationalisation in an Irish context

McGonagle, T.

Study funded by a Broadcasting Authority of Ireland research grant, April 2010.

This study provides a panorama of international and European legal standards concerning the promotion of cultural diversity. It prises open the notion of cultural diversity, as understood in international legal standards and clarifies the extent to which those standards are relevant for law- and policy-making in respect of the Irish broadcasting sector. Taking technological, societal and legislative dynamics into account, as well as relevant policy initiatives at the European and international levels and in other countries, the study concludes with a call for the creation of a forum for high-level, inclusive and engaged discussion of the policy goal of promoting cultural diversity within the Irish (broadcast) media sector. A number of supplementary recommendations flesh out specific focuses and details of this central recommendation with a view to ensuring that it would be suitably tailored to, and of practical relevance for, the Irish broadcasting sector.

06-08-2010

A brave new media world? Een kritische blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa

Beer, K.E.A. de

McGonagle, T.

In 2009 werd in Reykjavik het eerste Europese ministerieel congres met betrekking tot 'media en nieuwe communicatiediensten' gehouden. Tijdens het congres is het beleid van de Raad van Europa inzake media en internet voor de komende jaren uiteengezet. Eerdere Europese ministeriële congressen hebben een directe impact gehad op de normatieve output van de Raad. Deze bijdrage evalueert de toegevoegde waarde van de teksten die aangenomen zijn tijdens het Reykjavik Congres ten opzichte van eerdere Europese ministeriële congressen en de bestaande normatieve standaarden van de Raad van Europa met betrekking tot vrijheid van meningsuiting en mediavrijheden. De analyse en evaluatie van de Reykjavikteksten worden gedaan aan de hand van vijf thema's: privacy, het beschermen van de jeugd, antiterrorismewetgeving, internetregulering en cruciale internethulpbronnen, en public service media en pluriformiteit.

16-06-2010

Annotatie, The Islamic Headscarf Dilemma (Leyla Sahin / Turkey)

McGonagle, T.

28-04-2010

Representation of Minorities: Rights of Access,

McGonagle, T.

This paper will examine the Council of Europe's efforts to create, consolidate and advance rights of access of minorities to the media in its standard-setting work. As such, relevant provisions of its three most salient treaties in this area, i.e., the European Convention on Human Rights (ECHR), the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM) and the European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML), will be analysed. Notwithstanding the prima facie differences between the treaties in terms of their respective focuses and objectives, they also usefully complement each other in various ways. The present analysis will briefly show how each of the three treaties has contributed to the goal of ensuring representation in/access to the media for minorities.

28-04-2010

Annotatie, An Ode to Contextualisation

McGonagle, T.

Deze annotatie is toegankelijk via de website van het tijdschrift: http://www.claruspress.ie/shop/the-irish-human-rights-law-review-2010/

24-04-2010

Participation in democratic society

McGonagle, T.

Living together is beschikbaar in verschillende talen:

Frans: Vivre ensemble;

Russisch ЖИТЬ ВМЕСТЕ;

Turks Birlikte yaşs Bama;

Oekraïens ЖИТИ РАЗОМ;

Bulgaars ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО.

In deze hoofdstukken worden de grote lijnen van de normatieve standaarden van de Raad van Europa inzake twee relaties geschetst: (i) vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid, media pluralisme en diversiteit en het beschermen van de menselijke waardigheid, en (ii) deelname in een democratische samenleving en toegang tot informatie en tot de media.

07-07-2009

Free expression and respect for others

McGonagle, T.

In deze hoofdstukken worden de grote lijnen van de normatieve standaarden van de Raad van Europa inzake twee relaties geschetst: (i) vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid, media pluralisme en diversiteit en het beschermen van de menselijke waardigheid, en (ii) deelname in een democratische samenleving en toegang tot informatie en tot de media.

07-07-2009

Analysis of Information provided by DH-MIN members on the Questionnaire on the access of national minorities to the new media in the information society,

McGonagle, T.

Report prepared for the Committee of Experts on Issues Relating to the Pro tection of National Minorities (DH-MIN), Council of Europe, 9 maart 2009, Doc.No. DH-MIN(2009)003.

In dit rapport worden de beschrijvingen geanalyseerd van juridische en andere wetsvoorstellen die door de verschillende landen van de Raad van Europa zijn aangenomen om toegang tot technologieën van nieuwe media voor nationale minderheden te bevorderen. Het rapport vloeit voort uit eerder werk van de auteurs voor DH-MIN over hetzelfde onderwerp (zie ook hieronder).

29-05-2009

The Quota Quandary: An Assessment of Articles 4-6 of the Television without Frontiers Directive

McGonagle, T.

In dit hoofdstuk worden artt. 4-6, Richtlijn 'Televisie zonder Grenzen', kritisch geëvalueerd.

18-07-2008

The Promotion of Cultural Diversity via New Media Technologies: An Introduction to the Challenges of Operationalisation

McGonagle, T.

In dit artikel wordt het begrip, "culturele diversiteit", uitgelegd en de belangrijke rol van nieuwe media bij het bevorderen van culturele diversiteit onderzocht.

18-07-2008

European-level measures for promoting cultural diversity in broadcasting: quixotic tilting in a new technological era?

McGonagle, T.

Mikä Osa Yleisöllä? Yearbook of Communication Law 2007, P. Letto-Vanamo (red.), Institute of International Economic Law (KATTI), Faculty of Law, University of Helsinki, Finland 2008.
In dit artikel worden diverse Europese normen ten behoeve van het bevorderen van culturele diversiteit in de omroepsector kritisch geëvalueerd.

05-03-2008

Safeguarding Human Dignity in the European Audiovisual Sector

McGonagle, T.

Een van de belangrijkste doelstellingen van internationale mensenrechten is het beschermen van de menselijke waardigheid. Het begrip "menselijke waardigheid" is echter een heel ruim begrip. In dit artikel wordt ingegaan op de geldende Europese normen inzake het beschermen van de menselijke waardigheid in de audiovisuele sector.

28-06-2007

Comments on the report on 'Access of national minorities to the media: new challenges'

McGonagle, T.

Prepared for the Committee of Experts on Issues Relating to the Protection of National Minorities (DH-MIN), Council of Europe, 20 November 2006, Doc.No. DH-MIN(2006)016.

Het rapport 'Access of national minorities to the media: new challenges', is opgesteld door Prof. Tom Moring en op dit rapport zijn, naast bovenstaand commentaar, ook comments geleverd door Dr. Karol Jakubowicz.

06-12-2006

Council of Europe approaches and legal developments under the European Convention on Human Rights

McGonagle, T.

Presentatie tijdens de ronde tafelbespreking, "Combating racially motivated crime and hate crimes through legislation", georganiseerd door de Irish Human Rights Commission en Amnesty International (Irish section) in samenwerking met de [Irish] National Consultative Committee on Racism and Interculturalism, Dublin Castle, Ierland, 8 juni 2005.
Dit artikel geeft een overzicht en een korte analyse van de benaderingen van de Raad van Europa in de strijd tegen racisme. Ook worden de relevante juridische ontwikkelingen in het kader van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens besproken. Het artikel onderzoekt in het bijzonder de interactie tussen de doelstellingen van anti-racisme, anti-discriminatie/pro-gelijkheid en de vrijheid van meningsuiting.

20-07-2005

‘Wresting (Racial) Equality from Tolerance of Hate Speech'

McGonagle, T.

Dit artikel begint met een kort overzicht van theorieën over tolerantie. Daarna behandelt het de moeilijkheden die ontstaan bij de koppeling van vrijheid van meningsuiting met de strijd tegen racisme. Het artikel evalueert de relevante interationale juridische middelen en de algemene effectiviteit van zogeheten 'hate speech'-wetgeving. Verder bevat dit artikel ook een uitgebreide analyse van de 'hate speech' jurisprudentie van de UN Human Rights Committee en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tot slot wordt ook het begrip 'negationism' behandeld.

24-11-2004

Commentary: Access of persons belonging to national minorities to the media

McGonagle, T.

Dit artikel behandelt de toegang van nationale minderheden tot de media. Het onderzoekt en evalueert de resultaten van het formele toezicht op de relevante bepalingen van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa. Tot slot komen een aantal voorstellen om dit toezicht te verbeteren aan de orde.

14-10-2004

Regulation of Minority-Language Broadcasting

McGonagle, T.

Dit artikel geeft een kort overzicht van de regulering van het gebruik van minderheidstalen in de omroep, besproken vanuit drie standpunten: (i) de instrumenten van de Raad van Europa ter bescherming van minderheidstalen; (ii) een selectie van landen waarin het thema op verschillende manieren wordt behandeld (Ierland, Letland, Polen, Rusland en Oekraïne) en vanuit (iii) de nieuwe internationale Guidelines on the use of Minority Languages in the Broadcast Media.

10-03-2004

Practical and Regulatory Issues Facing the Media Online

McGonagle, T.

Het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijft de Europese juridische bescherming van de journalistiek en levert vragen op over eventuele ethische en praktische uitdagingen voor journalisten in een digitale omgeving. In het tweede deel worden de mogelijkheden geëvalueerd voor zelf- en co-regulering van de media in het algemeen.

27-01-2004

Treoirlínte ar theangacha

McGonagle, T.

21 December 2003

Dit artikel, verschenen in een Ierstalig weekblad, gaat over recente ontwikkelingen in de Ierse nationale regelgeving ten aanzien van talen en omroep.

20-01-2004

Hoofdstuk over Ierland

McGonagle, T.

Onderzoek in opdracht van de  OVSE High Commissioner on National Minorities, uitgevoerd door het Programme in Comparative Media Law and Policy (PCMLP), Oxford University, en het Instituut voor  Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam, april 2003.

Ierland is een voorbeeld van een buitengewone variant van tweetaligheid, omdat de Ierse taal (de eerste officiële taal van Ierland krachtens de Grondwet) door de meerderheid van de Ierse bevolking niet als dagelijkse communicatie-taal wordt gebruikt. In dit hoofdstuk wordt de regelgeving en de lopende politieke en culturele initiatieven om de Ierse taal te bevorderen op audiovisueel gebied behandeld.

20-01-2004

Ireland: Milestones in Online Self-Regulation

McGonagle, T.

Dit artikel beschrijft twee belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zelfregulering van Internet in Ierland. Ten eerste de toepassing van de (allereerste) gedragscode (Code of Practice and Ethics) door de vereniging van Internet Service Providers in Ierland. Ten tweede beschrijft dit artikel het eerste belangrijke rapport van het Ierse online meldpunt voor kinderpornografie.

30-09-2003

Ireland: Future Internet Developments

McGonagle, T.

Dit artikel geeft een overzicht van het, door de Ierse toezichthouder uitgevoerde, openbare consultatieproces, met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen van Internet in Ierland. Het consultatieproces concentreerde zich op online communicatiediensten, toegangsvraagstukken en consumentenbelangen.

30-09-2003

Protection of Human Dignity, Distribution of Racist Content (Hate Speech)

McGonagle, T.

Artikel gebaseerd op een voordracht gegeven op het symposium 'Co-Regulation of the Media in Europe' (European Audiovisual Observatory / IViR / EMR, Firenze, Italië, 6-7 september 2002). In dit stuk wordt een overzicht gegeven van de relevante internationale juridische middelen met betrekking tot 'hate speech'-wetgeving en wordt de algemene effectiviteit van deze wetgeving geëvalueerd. Daarnaast komt ook de mogelijke zelf- en co-regulering op dit gebied aan bod.

30-09-2003

Legal Observations of the European Audiovisual Observatory

McGonagle, T.

Deze bijdragen zijn te vinden in IRIS Merlin, de databank van de European Audiovisual Observatory voor juridische informatie betreffende de audiovisuele sector op Europees niveau.

26-09-2003

Minority-language related broadcasting and legislation in the OSCE ( )

Davis Noll, B.

McGonagle, T.

Price, M.

Onderzoek in opdracht van de OVSE High Commissioner on National Minorities, uitgevoerd door het Programme in Comparative Media Law and Policy (PCMLP), Oxford University en het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam, april 2003

 

Dit is een uitgebreid onderzoek naar de regulering van het gebruik van minderheidstalen binnen de omroepsector, uitgevoerd in de 55 landen die lid zijn van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Het onderzoek bevat een gedetailleerd vergelijkend overzicht van de ontwikkelingen op dit gebied in de landen die lid zijn van de OVSE, tegen de achtergrond van internationale regelgeving. De individuele landenverslagen beschrijven daarnaast de nationale regelgeving ten aanzien van talen, en de andere nationale maatregelen die het gebruik van minderheidstalen in de audiovisuele sector beïnvloeden.

Dit overzicht omvat de belangrijkste elementen uit het onderzoek en heeft als doel de informatie uit de individuele landenverslagen samen te brengen en te analyseren.

24-09-2003

Co-Regulation of the Media in Europe: The Potential for Practice of an Intangible Idea

McGonagle, T.

Dit artikel onderzoekt de mogelijkheden om non-traditionele reguleringssystemen toe te passen op de Europese audiovisuele sector, waarbij de nadruk ligt op het (tot nu toe) onvoldoende gedefinieerde model van "co-regulering". Hierbij wordt eerst het bestaande kader van regulering voor de omroep in Europa beschreven, waarna het mogelijke bereik van co-regulering van de media ter sprake komt. Belangrijke thema's die behandeld worden, zijn: de onafhankelijkheid van journalisten, 'hate speech', de bescherming van minderjarigen, reclame en technische standaardisering.

27-11-2002

Does the Existing Regulatory Framework for Television Apply to the New Media

McGonagle, T.

Expert Seminar on “The European Convention on Transfrontier Television in an Evolving Broadcasting Environment”, Straatsburg, 6 December 2001.

(Gebaseerd op T. McGonagle: ‘Does the Existing Regulatory Framework for Television Apply to the New Media?’, IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory 2001-6)

Dit artikel onderzoekt of de zogenaamde 'nieuwe mediadiensten' kunnen of moeten worden beheerst door het bestaande Europese reguleringskader voor televisieomroepdiensten (zoals vastgesteld door de Europese Conventie inzake grensoverschrijdende televisieomroepen en de Europese Richtlijn 'Televisie zonder Grenzen'). Het artikel pleit tegen versnipperde en/of grootschalige aanpassing van bestaande reguleringsstructuren voor dit doel.

10-05-2002

Rabharta Domhanda i gCoinne an Chiníochais

McGonagle, T.

Dit artikel is verschenen in Comhar, één van de belangrijkste Ierstalige maandbladen in Ierland. Het artikel beschrijft twee historische gebeurtenissen die plaatsvonden in september 2001: de Wereld Anti Racisme Conferentie in Durban en de aanslag op het World Trade Center in New York, een paar dagen na de afronding van de Conferentie. De auteur beargumenteert dat de verheviging van raciale spanningen in de nasleep van de aanslag, de implementatie van de Declaration and Programme of Action van de Conferentie nog moeilijker zal maken.

07-05-2002

Freedom of Expression: New and Existing Challenges

McGonagle, T.

Verslag, 'OSCE Supplementary Human Dimension Meeting, Vienna, 12-13 March 2001.

Dit is een diepgaand verslag van een bijeenkomst van de OVSE over de overwegingen omtrent het recht op uitingsvrijheid. De drie belangrijkste thema's van deze bijeenkomst waren: wettelijke en niet-wettelijke kaders, inclusief de strafrechtelijke regels over laster en smaad, de rol van de vrijheid van meningsuiting bij het bevorderen van de doeleinden van de OVSE en het uitbreiden van de toegang tot informatietechnologie. Het verslag behandeld ook de overtuigingen van de OVSE met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, waarmee deze bijeenkomst in een bredere context wordt geplaatst.

07-05-2002

Changing Aspects of Broadcasting: New Territory and New Challenges

McGonagle, T.

Dit artikel geeft een overzicht van de verschillen tussen traditionele omroepdienstsen en nieuwe media in de rechtssystemen van Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarna volgt een uitgebreide verkenning van de betrokkenheid van televisieomroepen bij nieuwe media. Hierbij wordt met name ingegaan op de activiteiten van de publieke omroep.

25-03-2002

‘Distinguishing freedom of expression from hate speech’

McGonagle, T.

(Metro Éireann is een nieuwsblad dat maandelijks verschijnt, gericht op de behoeftes en belangen van immigranten in Ierland)

Dit artikel biedt een korte verkenning van de wisselwerking tussen uitingsvrijheid en 'hate speech' in het internationale recht.

09-12-2001

Achieving global alliance against racism’

McGonagle, T.

Special Supplement on the World Conference Against Racism.

Metro Éireann is een nieuwsblad dat maandelijks verschijnt, gericht op de behoeftes en belangen van immigranten in Ierland.

Dit korte artikel stelt dat het effect van de VN Wereldconferentie tegen Racisme aanzienlijk zal zijn, maar nog enige tijd op zich laat wachten.

09-12-2001

Freedom of Expression and Limits on Racist Speech: A Difficult Symbiosis

McGonagle, T.

Dit artikel biedt een beknopt overzicht van de vaak problematische wisselwerking tussen uitingsvrijheid en de bestrijding van rascisme naar internationaal recht.

09-09-2001

Broadcasting Law and Practice in South East Europe

McGonagle, T.

Een  rapport voor ARTICLE 19, Global Campaign for Free Expression en de South-East European Network of Associations of Private Broadcasters (SEENAPB).

Dit rapport geeft een overzicht van de veranderingen op het gebied van omroep (in de wetten en in de praktijk) in een aantal zuidoost-Europese landen. Er wordt ook een analyse gemaakt van de huidige situatie in die landen, ten opzichte van de internationale bescherming voor mensenrechten en in het bijzonder van de vrijheid van meningsuiting.

09-09-2001

Does the Existing Regulatory Framework for Television Apply to the New Media?

McGonagle, T.

Dit artikel onderzoekt of de zogenaamde 'nieuwe mediadiensten' kunnen of zouden moeten worden beheerst door het bestaande Europese reguleringskader voor televisieomroepdiensten (zoals vastgesteld door de Europese Conventie inzake grensoverschrijdende televisieomroepen en de Europese Richtlijn 'Televisie zonder Grenzen'). Het artikel pleit tegen versnipperde en/of grootschalige aanpassing van bestaande reguleringsstructuren voor dit doel.

22-07-2001

More Publications