Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 3 oktober 2019 (Eva Glawischnig-Piesczek)

Platforms, smaad, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{McGonagle2020c, title = {Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 3 oktober 2019 (Eva Glawischnig-Piesczek)}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ehrc-updates.nl/commentaar/209146}, year = {0204}, date = {2020-02-04}, journal = {European Human Rights Cases Updates}, keywords = {Platforms, smaad, Vrijheid van meningsuiting}, }