Analysis of Information provided by DH-MIN members on the Questionnaire on the access of national minorities to the new media in the information society,

Abstract

In dit rapport worden de beschrijvingen geanalyseerd van juridische en andere wetsvoorstellen die door de verschillende landen van de Raad van Europa zijn aangenomen om toegang tot technologieën van nieuwe media voor nationale minderheden te bevorderen. Het rapport vloeit voort uit eerder werk van de auteurs voor DH-MIN over hetzelfde onderwerp (zie ook hieronder).

Mediarecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Analysis of Information provided by DH-MIN members on the Questionnaire on the access of national minorities to the new media in the information society,}, author = {McGonagle, T.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/731.pdf}, year = {0529}, date = {2009-05-29}, abstract = {In dit rapport worden de beschrijvingen geanalyseerd van juridische en andere wetsvoorstellen die door de verschillende landen van de Raad van Europa zijn aangenomen om toegang tot technologieën van nieuwe media voor nationale minderheden te bevorderen. Het rapport vloeit voort uit eerder werk van de auteurs voor DH-MIN over hetzelfde onderwerp (zie ook hieronder).}, keywords = {Mediarecht}, }