‘Wresting (Racial) Equality from Tolerance of Hate Speech’

Abstract

Dit artikel begint met een kort overzicht van theorieën over tolerantie. Daarna behandelt het de moeilijkheden die ontstaan bij de koppeling van vrijheid van meningsuiting met de strijd tegen racisme. Het artikel evalueert de relevante interationale juridische middelen en de algemene effectiviteit van zogeheten 'hate speech'-wetgeving. Verder bevat dit artikel ook een uitgebreide analyse van de 'hate speech' jurisprudentie van de UN Human Rights Committee en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tot slot wordt ook het begrip 'negationism' behandeld.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{nokey, title = {‘Wresting (Racial) Equality from Tolerance of Hate Speech’}, author = {McGonagle, T.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/DULJhatespeech.pdf}, year = {1124}, date = {2004-11-24}, journal = {Dublin University Law Journal}, volume = {23}, number = {21}, pages = {21-54}, abstract = {Dit artikel begint met een kort overzicht van theorieën over tolerantie. Daarna behandelt het de moeilijkheden die ontstaan bij de koppeling van vrijheid van meningsuiting met de strijd tegen racisme. Het artikel evalueert de relevante interationale juridische middelen en de algemene effectiviteit van zogeheten 'hate speech'-wetgeving. Verder bevat dit artikel ook een uitgebreide analyse van de 'hate speech' jurisprudentie van de UN Human Rights Committee en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tot slot wordt ook het begrip 'negationism' behandeld.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }