Regulation of Minority-Language Broadcasting

Abstract

Dit artikel geeft een kort overzicht van de regulering van het gebruik van minderheidstalen in de omroep, besproken vanuit drie standpunten: (i) de instrumenten van de Raad van Europa ter bescherming van minderheidstalen; (ii) een selectie van landen waarin het thema op verschillende manieren wordt behandeld (Ierland, Letland, Polen, Rusland en Oekraïne) en vanuit (iii) de nieuwe internationale Guidelines on the use of Minority Languages in the Broadcast Media.

Mediarecht

Bibtex

Article{McGonagle2004, title = {Regulation of Minority-Language Broadcasting}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/IRIS-plus-Regulation-of-Minority-Language-Broadcasting.pdf}, year = {0310}, date = {2004-03-10}, journal = {IRIS Plus}, volume = {2004}, number = {2}, pages = {}, abstract = {Dit artikel geeft een kort overzicht van de regulering van het gebruik van minderheidstalen in de omroep, besproken vanuit drie standpunten: (i) de instrumenten van de Raad van Europa ter bescherming van minderheidstalen; (ii) een selectie van landen waarin het thema op verschillende manieren wordt behandeld (Ierland, Letland, Polen, Rusland en Oekraïne) en vanuit (iii) de nieuwe internationale Guidelines on the use of Minority Languages in the Broadcast Media.}, keywords = {Mediarecht}, }