Research by Master Students Information Law

Below you can find some of the research that our Master students have been involved in:


Studenten van de Master Informatierecht presenteren met enige regelmaat hun onderzoek op internationale congressen. Enkele recente voorbeelden hiervan zijn:

workshop_journalists_raadvaneuropa

Patrick Leerssen en Roel Maalderink zijn op 30 juni 2016 rapporteurs geweest bij de workshop, ‘How to protect journalists and other media actors in Europe: implementing the Council of Europe’s standards’, tijdens de 10e bijeenkomst van het Steering Committee on Media and Information Society (CDMSI) van de Raad van Europa in Straatsburg. Naar aanleiding daarvan hebben ze twee rapporten geschreven: Rapporteurs’ Conclusions en (samen met Tarlach McGonagleCompilation of selected best practices for the implementation of Recommendation CM/Rec(2016)4 & Proposals for further follow-up activities

Patrick Leerssen is op 13-14 oktober 2015 rapporteur geweest bij een van de panels van een internationaal congres over de vrijheid van meningsuiting, georganiseerd door de Raad van Europa in Straatsburg: Freedom of expression: still a precondition for democracy?

Jordi Bierens en Rachel Wouda hebben meegeschreven aan het hoofdstuk over Nederland in ‘Final Report’, International Legal Research Group on Freedom of Expression – Protection of Journalistic Sources, The European Law Students’ Association (ELSA), juli 2016, p. 984 – 1091. Tarlach McGonagle en Wouter Hins zijn resp. ‘national academic coordinator’ en ‘national academic supervisor’ geweest.

Verder hebben studenten van het keuzevak International Media Law, Policy & Practice in 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 en 2022 een congres georganiseerd en hun onderzoek daar gepresenteerd.


Bewerkte versies van scripties of papers van onze masterstudenten worden ook regelmatig in (inter)nationale peer-reviewed tijdschriften gepubliceerd (als eigen artikel of in co-auteurschap met stafleden van het IViR). Enkele voorbeelden zijn:


Masterstudenten Informatierecht en met name IViR onderzoeksstagiairs dragen bij aan lopende IViR-onderzoeksprojecten die tot publicaties leiden. Zo hebben recentelijk de volgende studenten meegeschreven aan deze studies en rapporten:

Tot slot dragen onderzoeksstagiairs bij aan het tijdschrift IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory – een maandelijkse nieuwsbrief over ontwikkelingen in het Europese media- en omroeprecht en schrijven zij regelmatig blogposts voor het Kluwer Copyright Blog.