Participation in democratic society

Abstract

In deze hoofdstukken worden de grote lijnen van de normatieve standaarden van de Raad van Europa inzake twee relaties geschetst: (i) vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid, media pluralisme en diversiteit en het beschermen van de menselijke waardigheid, en (ii) deelname in een democratische samenleving en toegang tot informatie en tot de media.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Other{nokey, title = {Participation in democratic society}, author = {McGonagle, T.}, url = {http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/livingtogether_en.pdf#page=39}, year = {0707}, date = {2009-07-07}, abstract = {In deze hoofdstukken worden de grote lijnen van de normatieve standaarden van de Raad van Europa inzake twee relaties geschetst: (i) vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid, media pluralisme en diversiteit en het beschermen van de menselijke waardigheid, en (ii) deelname in een democratische samenleving en toegang tot informatie en tot de media.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }