Annotatie bij EHRM 20 oktober 2015 (Pentikäinen / Finland)

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 20 oktober 2015 (Pentikäinen / Finland)}, author = {McGonagle, T.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1730.pdf}, year = {0225}, date = {2016-02-25}, journal = {European Human Rights Cases}, number = {3}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }