Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?

Overheidsinformatie

Bibtex

Chapter{nokey, title = {Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?}, author = {van Eechoud, M.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Dommering_bundel_Eechoud.pdf}, year = {2008}, date = {2008-05-15}, keywords = {Overheidsinformatie}, }