Onderwijs

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) verzorgt de eenjarige Master Informatierecht en de twee-jarige onderzoeksmaster Information Law. Daarnaast verzorgt het IViR ook post-academisch onderwijs waaronder Summer Courses op het gebied van Privacy en Intellectueel Eigendomsrecht.

De Clinic Technologie, Media en Communicatie – een Europese primeur – behoort sinds 2014 tot de keuzevakken van de master Informatierecht. Geselecteerde studenten bieden pro-actieve juridische ondersteuning aan start-ups uit de metropoolregio Amsterdam op het gebied van Technologie, Media en Communicatie. Dat gebeurt in studententeams onder intensieve begeleiding van vooraanstaande advocatenkantoren. Het leren in de praktijk wordt ondersteund via een reeks seminars verzorgd door docenten van de leerstoelgroep informatierecht, door advocaten en de projectmanager van de Clinic.

De eenjarige Masteropleiding Informatierecht bevat de basisvakken Informatierecht en Intellectuele Eigendom en een aantal keuzevakken zoals International and European Copyright Law, International Media Law, Policy and Practice, Patent Law, Privacy en Gegevensbescherming, Telecommunicatierecht, en Intellectual Property Law & Practice.

Contact: informatierecht-fdr@uva.nl