Onderwijs

Hoe draagt intellectueel eigendomsrecht bij aan technologische innovatie?

Welke juridische middelen kunnen worden ingezet om desinformatie te bestrijden?

Wat is de impact van AI op het intellectueel eigendomsrecht en het informatierecht?

Dit zijn bij uitstek vragen die aan bod komen in de selectieve master Informatierecht.

Deze eenjarige master wordt verzorgt door het Instituut voor Informatierecht (IViR) en staat onder leiding van onderwijsdirecteur Tarlach McGonagle.

Zie voor meer informatie over de inhoud van het programma: Master Informatierecht.
Contact: informatierecht-fdr@uva.nl