Over Ons

Het Instituut voor Informatierecht (IViR), operationeel sinds 1986 en officieel opgericht in 1989 bij besluit van het College van Bestuur van de UvA, is het oudste onderzoeksinstituut binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het is een van de grootste onderzoeksinstituten op het gebied van informatierecht ter wereld. IViR houdt zich bezig met baanbrekend onderzoek om de ontwikkeling van het informatierecht te bevorderen.

Missie

De missie van het Instituut is het bevorderen van de ontwikkeling van het informatierecht binnen een juridisch kader dat op een rechtvaardige en evenwichtige manier tegemoet komt aan de behoeften en belangen van de informatiemaatschappij, haar burgers en haar industrieën, met inachtneming van de fundamentele rechten en democratische vrijheden. Het informatierecht integreert het recht normatief met betrekking tot de productie, marketing, distributie en gebruik van informatie.

Strategische doelen

Bij het nastreven van zijn missie heeft het IViR drie strategische doelen gesteld:

  • het produceren van baanbrekend onderzoek;
  • het ontwikkelen van juridische concepten en doctrines die passen bij de eisen van de informatiemaatschappij en helpen bij het definiëren van de agenda voor het informatiebeleid;
  • het bevorderen van het paradigma van informatierecht onderzoek wereldwijd.

Onderzoeksstrategie

Informatierecht is een normatief concept dat het recht met betrekking tot de productie, marketing, distributie en het gebruik van informatie integreert. De essentie van het informatierecht paradigma is dat voorheen afzonderlijke kwesties en sectoren, die intrinsiek met elkaar verbonden of convergerend zijn, worden behandeld binnen één samenhangend normatief raamwerk.

Het IViR initieert onderzoek alleen onder de voorwaarden dat een nieuw project zich situeert binnen het domein dat is gedefinieerd in haar onderzoeksprogramma. Ten tweede moet het onderzoek een belangrijke vraag van wetenschappelijke waarde aanpakken, en ten derde, moet het onderzoek een potentiële impact hebben op de vormgeving van de informatiemaatschappij. Volgens deze principes draagt onderzoek in opdracht bij aan zowel wetenschappelijke excellentie als maatschappelijke relevantie.

Voor meer informatie over IViR’s onderzoek zie:
Rethinking the Rules for an Information Society in Flux: IViR Research Program 2018-2023‘.

Financiering

IViR is ingebed binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en als zodanig is het onderzoeksprogramma van het instituut publiek gefinancierd (eerste geldstroom). IViR participeert ook in diverse onderzoeksprojecten die worden gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Europese Unie (tweede geldstroom). Een derde financieringsbron is onderzoek in opdracht (derde geldstroom), meestal voor overheidsorganisaties, zoals de Nederlandse overheid, de Raad van Europa, het Europees Parlement en de Commissie, de OESO, WIPO, etc.

Af en toe wordt onderzoek uitgevoerd in opdracht van niet-gouvernementele organisaties of particuliere actoren. Alle onderzoeksactiviteiten van het IViR zijn conform de Verklaring van Wetenschappelijke Onafhankelijkheid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de relevante Europese principes over wetenschappelijke integriteit. IViR onthoudt zich daarom van het verlenen van adviesdiensten.

Stichting IViR-fonds

De stichting IViR-fonds stelt zich op grond van haar statuten ten doel fondsen te verwerven en te beheren waarmee activiteiten van het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam, en al hetgeen daarmee verband houdt, worden ondersteund.
Het vermogen van de stichting is afkomstig van donaties.