Master Informatierecht

In de Nationale Studenten Enquête 2018 werd de master Informatierecht door studenten beoordeeld met ‘zeer goed‘!

Landelijk staat de opleiding in de top 3 van alle reguliere juridische masteropleidingen (waardering 4.5 op schaal van 5). Ook op UvA niveau scoort de master uitstekend: van de 105 masteropleidingen aan de UvA scoort er maar één een tikje beter. De studenttevredenheid cijfers van de Nationale Studenten Enquete (NSE) laten in het algemeen een dalende trend zien in het wetenschappelijk onderwijs. De waardering voor de master Informatierecht stijgt juist verder en daar zijn we natuurlijk uitermate trots op!
Zie hier de beoordeling op de website van Studiekeuze 123.

Meer weten over de Master Informatierecht? Bekijk dit korte filmpje of ga naar deze website:

Informatierecht is een jong en snel ontwikkelend rechtsgebied. Informatierecht gaat over de regulering van de productie, opslag, verspreiding, ontvangst en het gebruik van informatie in de ruimste zin van het woord.

 • Welke zeggenschap heb ik over mijn persoonsgegevens? (privacyrecht);
 • Wie is eigenaar van informatie? (auteursrecht);
 • En als je een uitvinding doet? (octrooirecht);
 • Betekent vrijheid van meningsuiting dat je alles mag zeggen?
 • Heeft iedereen recht op een internetaansluiting?
 • Mag de publieke omroep wat de commerciële omroep mag?

Het informatierecht behandelt al deze vragen en veel meer. Denk bijvoorbeeld ook aan het telecommunicatierecht en persrecht, of aan reclamerecht en merkenrecht.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam is de enige juridische faculteit in Nederland met een gespecialiseerde masteropleiding Informatierecht. De opleiding wordt grotendeels verzorgd door medewerkers van het Instituut voor Informatierecht (IViR), een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op dit gebied. Het onderwijs sluit aan bij het onderzoeksprogramma van het IViR, maar is tegelijkertijd praktijkgericht. Het onderwijs is toekomstgericht, kleinschalig en intensief, kwalitatief hoogwaardig, internationaal georiënteerd en besteedt veel extra aandacht aan vaardigheden.

Programma

De Masteropleiding Informatierecht beslaat in totaal 60 European credits (EC’s) en is opgebouwd uit:

1. twee verplichte basisvakken (informatierecht en intellectueel eigendomsrecht) en één paper
2. een aantal gebonden en vrije keuzeonderdelen en
3. een scriptie.

De master kent een aantal gebonden en vrije keuzeonderdelen, met vakken op het gebied van onder meer mediarecht, privacy, grondrechten en mededingingsrecht. Zie voor de volledige lijst de UvA studiegids.

De door het IViR verzorgde keuzevakken zijn:

 • International Intellectual Property Law;
 • Patent Law;
 • Telecommunicatierecht;
 • International Media Law Policy and Practice;
 • Privacy en gegevensbescherming;
 • Clinic Technologie, Media & Communicatie.

Als vrij keuzeonderdeel kan ook een praktijkstage worden gelopen bij een geselecteerd aantal advocatenkantoren, merkenbureaus, overheidsinstellingen en bedrijven. Tevens bestaan beperkte mogelijkheden om een onderzoekstage bij het IViR te doen. Daarnaast worden Masterstudenten Informatierecht zeer regelmatig betrokken bij het lopende onderzoek van het instituut.

De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een scriptie op het gebied van het informatierecht. Studenten Informatierecht zijn in het verleden meerdere malen succesvol geweest en hebben diverse prijzen gewonnen met hun scriptie.

Aanmelding en toelating

De master Informatierecht is een selectieve master voor een beperkt aantal gemotiveerde, ambitieuze studenten. Zij dienen in het bezit te zijn van een juridisch bachelor- of doctoraaldiploma. Na de aanmelding vindt een selectie- en toelatingsprocedure plaats (zie Toelatingseisen). September is altijd de startdatum voor de masteropleiding. Gelet op de opbouw van de master is het dus niet mogelijk tussentijds in te stromen. De opleiding kan desgewenst wel in deeltijd, d.w.z. verspreid over twee studiejaren, worden gevolgd.

Carrièreperspectief

Door de stormachtige ontwikkelingen in de IT en de groei van de informatie-economie is er behoefte aan informatierechtjuristen van topniveau. Het diploma van de master Informatierecht biedt uitstekende perspectieven op diverse functies: bijvoorbeeld in de advocatuur, bij telecom- en internetbedrijven, bij uitgevers en omroepen, in de entertainmentindustrie, bij merkenbureaus of auteursrechtorganisaties, in de rechtswetenschap, bij de overheid en internationale organisaties of bij de rechterlijke macht. Lees ook de ervaringen van enkele studenten, docenten en  alumni.