Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?

Overheidsinformatie

Bibtex

Other{nokey, title = {Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?}, author = {van Eijk, N. and Hugenholtz, P. and van Eechoud, M.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Dommering_bundel_Eechoud.pdf}, year = {0515}, date = {2008-05-15}, keywords = {Overheidsinformatie}, }