Onderwijs

Scriptieprijzen

Er bestaan diverse scriptieprijzen voor rechtenstudenten. Op de website van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kun je een overzicht van verschillende prijzen vinden.

UvA-scriptieprijs
Wetenschappelijke scriptieprijs, die uitgereikt wordt op de jaarlijkse Universiteitsdag. De afstudeerscriptie moet beloond zijn met minimaal een 8,5 en de scriptiebegeleider moet vinden dat deze scriptie een voordracht voor de prijs waard is. Er zijn drie prijzen van respectievelijk 3000, 2000 en 1000 Euro. Kijk voor meer informatie op de website.

De afgelopen jaren zijn er verschillende IViR studenten genomineerd:

  • Kelly Breemen (2013) met haar onderzoeksmasterscriptie Protecting traditional cultural expressions. Exploring three selected protection schemes by departing from the identification of indigenous communities’ needs for protection.
  • Peter Lindhout (2012) met zijn scriptie De billijke vergoeding bij filmwerken.
  • Jona Mooren (2009) met haar scriptie Gevonden voorwerpen als kunst – Een juridische analyse van de appropriation art van Joachim Schmid.
  • Fabiënne Meershoek (2004)  met haar scriptie Naburige rechten voor acteurs: een wettelijke fictie?

Academie voor Wetgeving
De Academie voor Wetgeving reikt jaarlijks een scriptieprijs uit voor afstudeerscripties over een voor wetgeving relevant onderwerp. De scriptieprijs bedraagt 2000 Euro. Het doel van de prijs is het bevorderen van de belangstelling voor wetgeving bij studenten. Kijk voor meer informatie op de website: Academie voor Wetgeving·

  • In 2004 was Saskia Hoes de winnares van deze prijs met haar scriptie Uitgestrekt?! Over de grenzen van de Auteurswet 1912.

BMM Student Award
De Award kan worden toegekend voor een scriptie en/of artikel dat gaat over het recht inzake merken, modellen en/of tekeningen, handelsnamen alsmede de auteursrechtelijke aspecten van deze rechtsgebieden. De Award kan een geldprijs, een stageplaats voor een student, een bijdrage in studiebenodigdheden of het bijwonen van een conferentie/cursus zijn. Kijk voor meer informatie: bmm awards.

Thoolen NJCM-Scriptieprijs
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten looft de Thoolen NJCM-Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van mensenrechten. Deelname staat open voor elke (oud)student van een wetenschappelijke opleiding of het hoger beroepsonderwijs, welke geheel of gedeeltelijk in Nederland is gevolgd. De winnende scriptie zal in boekvorm worden uitgegeven door de Stichting NJCM-Boekerij. Kijk voor meer informatie over de scriptieprijs en het reglement van de scriptieprijs op de website: njcm.

Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs
De Vereniging voor Sport en Recht heeft tot doel de bevordering van de rechtswetenschap alsmede de bevordering van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de sport, in de ruimste zin des woords en zowel in nationaal als in internationaal verband. De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor belangwekkende scripties op de rechtsgebieden waar de vereniging zich op toelegt. De in 1993 in het leven geroepen scriptieprijs is vernoemd naar de inmiddels overleden initiator en mede-oprichter van de vereniging, Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth. Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van 1000 Euro, sinds 2002 beschikbaar gesteld door Rabobank Nederland. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho. Zie de website: Vereniging voor Sport en Recht – Scriptieprijs

  •  In 2005 heeft Ronald Olsthoorn deze prijs gewonnen met zijn scriptie Sport(er) in beeld.

Internet Scriptieprijs
De winnende scriptie wordt door de organisatoren, advocatenkantoor Brinkhof en internetprovider XS4ALL, beloond met een geldprijs van 1500 euro, een betaalde studentstage bij advocatenkantoor Brinkhof, een ADSL-aansluiting van XS4ALL en publicatie van de scriptie op de website http://www.internetscriptieprijs.nl.

De SGOA / Hans Frankenprijs
De SGOA (Stichting Geschillenoplossing Automatisering) is het onafhankelijk en landelijk instituut dat zich sinds 1989 bezig houdt met conflictmanagement op het gebied van ICT-geschillen, onder meer in de vorm van ICT-mediation, arbitrage, deskundigenberichten en conflictpreventie. De SGOA zal eens per twee jaar een scriptieprijs uitreiken. De scriptieprijs is vernoemd naar Prof. dr. mr. Hans Franken, mede-oprichter van de SGOA, voormalig bestuursvoorzitter van de SGOA, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer.

De Hans Frankenprijs is bedoeld voor de HBO/WO student die in de afgelopen 2 jaar de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht heeft geschreven. Onder ICT-recht wordt in dit kader verstaan: ICT-recht inclusief Internetrecht, Telecommunicatierecht en specifieke toepassingsgebieden van het recht in algemene zin op de ICT-sector: zoals ICT-arbeidsrecht, ICT-belastingrecht en ICT-aanbestedingen enz. Maar ook geschilbeslechting, mediation, arbitrage of conflict management op het gebied van ICT. Meer info op: sgoa-hans-frankenprijs

Victorine van Schaickprijs
Het Victorine van Schaickfonds KNVI looft jaarlijks de Victorine van Schaickprijs uit om innovatie in het informatievak te stimuleren. Informatie over deze prijs is te vinden op http://knvi.net/vvs-prijs/.

Nationale Scriptieprijs (Het Parool)
Het Parool, de Universiteit van Amsterdam en NIWI loofden tot 2008 3500 Euro uit voor een scriptie die kon dienen als basis voor een opmerkelijk journalistiek verhaal. De nationale Scriptieprijs bestaat niet meer maar werd in

  • 2003 door Marnix Langeveld gewonnen met zijn scriptie Buckler? Proost! Merkgebruik door cabaretiers.
  • Fabiënne Meershoek was in 2004 één van de genomineerden voor deze prijs, met haar scriptie Naburige rechten voor acteurs: een wettelijke fictie?