Dr. A.J. Nieuwenhuis

Aernout Nieuwenhuis studeerde politicologie (doctoraal 1979), filosofie, en rechten (doctoraal 1985). Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Persvrijheid en persbeleid, een rechtsvergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen de grondrechtelijke onthoudingsplicht en overheidsingrijpen tegen persconcentratie (Amsterdam, 1991). Als KNAW-onderzoeker (februari 1994 - februari 1999) verrichte hij rechtsvergelijkend onderzoek naar de achtergronden van de uitingsvrijheid en haar beperkingen; het belangrijkste resultaat daarvan is het boek Over de grens van de uitingsvrijheid (Nijmegen 1997, 2e druk 2006). Een nieuwe rechtsvergelijkende studie naar de reikwijdte van het grondrecht op privacy leidde tot de uitgave van het boek Tussen privacy en persoonlijkheidsrecht (Nijmegen 2001). Voorts is hij co-auteur van het boek Uitingsdelicten (2e druk, Deventer 2008). Aernout Nieuwenhuis is als UHD werkzaam bij de leerstoelgroep staatsrecht en gelieerd aan het Instituut voor Informatierecht. Hij is redacteur van het tijdschrift Mediaforum.