Prof. mr. G.A.I. Schuijt

Gerard Schuijt (1939) begon tijdens zijn rechtenstudie zijn loopbaan als redacteur van het universiteitsblad Folia Civitatis en zette dat na zijn afstuderen voort tot 1969. Na één jaar verbonden te zijn geweest aan de Dienst Interne en Externe Communicatie van de Universiteit van Amsterdam werd hij in 1970 secretaris en in 1974 algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Daarna zette hij zich met een beurs van ZWO (Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek) aan het schrijven van een proefschrift. Dat verscheen in 1987 onder de titel Werkers van het woord. Media en arbeidsverhoudingen in de journalistiek. In die tussentijd was hij een jaar docent aan de Akademie voor de Journalistiek in Tilburg en drie jaar directeur van NV Weekblad De Groene Amsterdammer. In 1987 werd hij hoofddocent aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Van  1992 tot zijn pensionering in 2004 was hij tevens bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Universiteit Leiden. Naast zijn proefschrift publiceerde hij ook Vrijheid van nieuwsgaring (2006), werkte mee aan standaardwerken als Uitingsvrijheid en Informatierecht en schreef  tal van artikelen en annotaties voor juridische tijdschriften. Zijn artikelen en annotaties werden ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag gebundeld in Mijn mediarecht 1984-2014; deel 1: Het vrije woord als melodie; deel 2: De noten op mijn zang. Amsterdam: Delex 2014.