Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Storms en SBS / Niessen en IPA)

Abstract

De Hoge Raad acht geen grond aan te nemen dat het in artikel 7 Grondwet neergelegde verbod van censuur - het voorafgaande toezicht op een voorgenomen uiting - in de weg zou staan aan de bevoegdheid van de rechter met het oog op een effectieve rechtsbescherming een uiting die jegens een ander onrechtmatig is, te verbieden. Wel moet deze beperking getoetst worden aan artikel 10 lid 2 EVRM. De noodzakelijkheid van deze beperking in een democratische samenleving kan worden vastgesteld indien met voldoende mate van nauwkeurigheid vaststaat wat de inhoud van het desbetreffende programma-onderdeel is.

Grondrechten

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Storms en SBS / Niessen en IPA)}, author = {Schuijt, G.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1672.pdf}, year = {0725}, date = {2003-07-25}, journal = {Mediaforum}, number = {6}, abstract = {De Hoge Raad acht geen grond aan te nemen dat het in artikel 7 Grondwet neergelegde verbod van censuur - het voorafgaande toezicht op een voorgenomen uiting - in de weg zou staan aan de bevoegdheid van de rechter met het oog op een effectieve rechtsbescherming een uiting die jegens een ander onrechtmatig is, te verbieden. Wel moet deze beperking getoetst worden aan artikel 10 lid 2 EVRM. De noodzakelijkheid van deze beperking in een democratische samenleving kan worden vastgesteld indien met voldoende mate van nauwkeurigheid vaststaat wat de inhoud van het desbetreffende programma-onderdeel is.}, keywords = {Grondrechten}, }