Kroniek Mediarecht

Kronieken, Mediarecht

Bibtex

Article{Breemen2018, title = {Kroniek Mediarecht}, author = {Breemen, V.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AA_145-1.pdf}, year = {0313}, date = {2018-03-13}, journal = {KwartaalSignaal Ars Aequi}, volume = {2017}, number = {145}, pages = {8496-8498}, keywords = {Kronieken, Mediarecht}, }