De nieuwe cookieregels: alwetende bedrijven en onwetende internetgebruikers?

Abstract

Om het zoek- en klikgedrag van een internetgebruikers te monitoren plaatsen bedrijven vaak een cookie op de computer van die gebruiker. Volgens de geamendeerde e-Privacyrichtlijn mogen cookies die niet noodzakelijk zijn voor communicatie of om een aangevraagde dienste te leveren voortaan slechts worden geplaatst nadat de internetgebruiker zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Volgens de Nederlandse wetgever kan deze toestemming onder meer blijken uit de instellingen van de browser. In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre toestemming middels browserinstellingen in de praktijk zal voldoen aan de eisen die de Dataprotectierichtlijn stelt aan 'toestemming': een vrije, specifieke, op informatie berustende wilsuiting. Geconcludeerd wordt dat 'browsertoestemming' in de praktijk waarschijnlijk niet aan deze eisen zal voldoen.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {De nieuwe cookieregels: alwetende bedrijven en onwetende internetgebruikers?}, author = {Zuiderveen Borgesius, F.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/PI_2011_1.pdf}, year = {0322}, date = {2011-03-22}, journal = {Privacy & Informatie}, number = {1}, abstract = {Om het zoek- en klikgedrag van een internetgebruikers te monitoren plaatsen bedrijven vaak een cookie op de computer van die gebruiker. Volgens de geamendeerde e-Privacyrichtlijn mogen cookies die niet noodzakelijk zijn voor communicatie of om een aangevraagde dienste te leveren voortaan slechts worden geplaatst nadat de internetgebruiker zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Volgens de Nederlandse wetgever kan deze toestemming onder meer blijken uit de instellingen van de browser. In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre toestemming middels browserinstellingen in de praktijk zal voldoen aan de eisen die de Dataprotectierichtlijn stelt aan \'toestemming\': een vrije, specifieke, op informatie berustende wilsuiting. Geconcludeerd wordt dat \'browsertoestemming\' in de praktijk waarschijnlijk niet aan deze eisen zal voldoen.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }