Samenwerking

Het instituut is sterk vertegenwoordigd in Europese en internationale wetenschappelijke netwerken. Het instituut geeft leiding of neemt deel aan een groot aantal internationale projecten en netwerken.
Onderzoekers van het instituut publiceren regelmatig samen met buitenlandse onderzoekers en zitten in de redacties van verschillende tijdschriften en boekseries. Zo publiceert Kluwer Law International onder redationele verantwoordelijkheid van het Instituut (Prof. Hugenholtz is editor-in-chief) de Information Law Series.  Elk jaar organiseert het instituut een aantal internationale congressen of andere bijeenkomsten waar wordt gediscussieerd over lopend onderzoek. Onderzoekers van het instituut worden regelmatig uitgenodigd als (keynote) sprekers bij congressen in het binnen- en buitenland en zijn lid van verschillende nationale en internationale commissies.

Het IViR werkt intensief samen met het European Audiovisual Observatory.

Daarnaast werkt het IViR samen met de volgende onderzoeksinstituten:

Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerheid werkt het IViR regelmatig samen met: