Bernt Hugenholtz

Medewerker foto

prof. mr. P.B. Hugenholtz (Bernt)

Hoogleraar

Kamer B 2.16

T +31(0)20 525 3925

E hugenholtz@uva.nl

Professor Bernt Hugenholtz is hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder Recht van de intellectuele eigendom, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en voormalig directeur van het Instituut voor Informatierecht. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1989 cum laude aan de UvA op het onderwerp ‘Auteursrecht op informatie’.

Prof. Hugenholtz is lid van de Commissie Auteursrecht, die de Minister van Justitie adviseert over auteursrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast is hij General Editor van de Information Law Series, die wordt uitgegeven door Kluwer Law International en redacteur van AMI, het tijdschrift voor Auteurs-, Media en Informatierecht. Van 1990 tot 1998 was hij naast zijn universitaire werk advocaat (later partner) bij Stibbe te Amsterdam. Sinds 2003 is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem.

Prof. Hugenholtz is sinds 2007 tevens verbonden aan de Universiteit van Bergen, Noorwegen (UiB) .

Publicaties

Meer publicaties