Reciprociteit bij bescherming vormgeving na RAAP: Annotatie bij Hoge Raad 31 maart 2023 (Kwantum / Vitra) download

Berichten Industriële Eigendom, iss. : 4, num: 10, pp: 221-223, 2023

Intellectual property, reciprociteit, vormgeving

Bibtex

Case note{nokey, title = {Reciprociteit bij bescherming vormgeving na RAAP: Annotatie bij Hoge Raad 31 maart 2023 (Kwantum / Vitra)}, author = {van Eechoud, M.}, url = {https://www.ivir.nl/nl/publications/reciprociteit-bij-bescherming-vormgeving-na-raap-annotatie-bij-hoge-raad-31-maart-2023-kwantum-vitra/annotatie_bie_2023_10/}, year = {2023}, date = {2023-10-31}, journal = {Berichten Industriële Eigendom}, issue = {4}, number = {10}, keywords = {Intellectual property, reciprociteit, vormgeving}, }

Niet Bern maar Brussel: assimilatie en reciprociteit tussen RAAP en VITRA download

Auteursrecht, iss. : 2, pp: 67-76, 2023

Abstract

De vraag hoe traditionele reciprociteitsbepalingen uit het internationale auteursrecht uitgelegd moeten worden in het licht van EU recht treedt bij vlagen op de voorgrond. Nadat het HvJ EU met het RAAP/PPI-arrest een golf van onrust door het muzieklandschap veroorzaakte, krijgt het binnenkort de gelegenheid om zich uit te spreken over reciprociteit bij vormgeving. De Hoge Raad gaat in het geschil Kwantum/Vitra Collections prejudiciële vragen stellen. Mogen lidstaten artikel 2(7) van de Berner Conventie op eigen houtje toepassen, of is het deels of geheel aan de EU om te bepalen of werken van toegepaste kunst van buiten de EU gelijke behandeling verdienen? Deze bijdrage beziet die vraag vanuit het perspectief van intellectuele eigendom als fundamenteel recht, de uitdijende bevoegdheid van de EU en in het licht van aankomende wijzigingen in het Europese modellenrecht.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom, kunst, modellenrecht, reciprociteit, vormgeving

Bibtex

Article{nokey, title = {Niet Bern maar Brussel: assimilatie en reciprociteit tussen RAAP en VITRA}, author = {van Eechoud, M.}, url = {https://www.ivir.nl/nl/publications/niet-bern-maar-brussel-assimilatie-en-reciprociteit-tussen-raap-en-vitra/auteursrecht_2023_2/}, year = {2023}, date = {2023-05-23}, journal = {Auteursrecht}, issue = {2}, abstract = {De vraag hoe traditionele reciprociteitsbepalingen uit het internationale auteursrecht uitgelegd moeten worden in het licht van EU recht treedt bij vlagen op de voorgrond. Nadat het HvJ EU met het RAAP/PPI-arrest een golf van onrust door het muzieklandschap veroorzaakte, krijgt het binnenkort de gelegenheid om zich uit te spreken over reciprociteit bij vormgeving. De Hoge Raad gaat in het geschil Kwantum/Vitra Collections prejudiciële vragen stellen. Mogen lidstaten artikel 2(7) van de Berner Conventie op eigen houtje toepassen, of is het deels of geheel aan de EU om te bepalen of werken van toegepaste kunst van buiten de EU gelijke behandeling verdienen? Deze bijdrage beziet die vraag vanuit het perspectief van intellectuele eigendom als fundamenteel recht, de uitdijende bevoegdheid van de EU en in het licht van aankomende wijzigingen in het Europese modellenrecht.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom, kunst, modellenrecht, reciprociteit, vormgeving}, }