Publications

2391 entries « 48 of 48 »

E.J. Dommering

Copyright being washed away through the electronic sieve. Some thoughts on the impending copyright crisis Miscellaneous

1998.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

The Dutch Audiovisual Landscape: An Interesting European Case Miscellaneous

1998.

Abstract | Links | BibTeX

H. Cohen Jehoram

International exhaustion versus importation right: a murky area of intellectual property law Journal Article

In: GRUR International, no. 4, pp. 280-284, 1998.

Links | BibTeX

H. Cohen Jehoram

Cumulation of Protection in the EC Design Proposals Presentation

31.03.1998.

Links | BibTeX

Mom, G.J.H.M.

Portretmerken Journal Article

In: IER, no. 5, pp. 169-175, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

Mom, G.J.H.M.

Collectieve auteursrechtenbureaus ( ) Miscellaneous

1998.

Abstract | Links | BibTeX

Mom, G.J.H.M.

'Goede zeden en openbare orde in het intellectuele eigendomsrecht' Journal Article

In: IER, no. 3, pp. 93-102, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Bescherming van persoonsgegevens en de openbare informatievoorziening Journal Article

In: Mediaforum, no. 5, pp. 76-80., 1998.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

De rechter en de verborgen camera: recente en eerdere rechtspraak Journal Article

In: AMI, no. 5, pp. 83-86., 1998.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Reality tv, nieuwe kost voor de privacybescherming en het portretrecht Journal Article

In: NJB, no. 10, pp. 341-346., 1998.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

De vrijheid van de media en de bescherming van de privacy na de dood van Diana Journal Article

In: 1998.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Journalistieke ethiek en recht Miscellaneous

1998.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.; Mom, G.J.H.M.

Intellectual Property and Information Law: Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram Book

1998, ISBN: 9041197028.

BibTeX

P.B. Hugenholtz

Fierce Creatures. Copyright Exemptions: Towards Extinction? Presentation

02.11.1997.

Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk

De Telecommunicatiewet: een tweede analyse Journal Article

In: pp. 1-26, 1997.

Abstract | Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk

(G)een recht op vertrouwelijke communicatie Journal Article

In: NJB, no. 33, pp. 1554-1555, 1997.

Abstract | Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Copyright and multimedia. Licensing in the digital era Presentation

30.10.1996.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

The Future of Copyright in a Digital Environment, Proceedings of the Royal Academy Colloquium Book

1996, ISBN: 9041102671.

BibTeX

P.B. Hugenholtz

Het einde van het omroepbladenmonopolie nadert Journal Article

In: Mediaforum, no. 7/8, pp. 82-87., 1995.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Intellectual property rights on the information superhighway Journal Article

In: 1994, (Report to the Commission of the European Communities (DG XV), Draft version, August 1994).

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Omroepvrijheid & overheidsbemoeienis: een vergelijkende studie naar de Nederlandse, Franse en Europese regels met betrekking tot toegangscriteria en programmavoorschriften voor de omroep Book

1992, (Proefschrift).

Links | BibTeX

Korthals Altes, W.; Dommering, E.; Hugenholtz, P.; Kabel, J.

Information Law Towards the 21st Century Book

1992, ISBN: 9065446273.

BibTeX

Dommering, E.; Hugenholtz, P.

Protecting Works of Fact: Copyright, Freedom of Expression and Information Law Book

Kluwer Law International, 1991, ISBN: 9065445676.

BibTeX

Meij, J.M. de

De vrijheid en de verantwoordelijkheid van de pers: Een onderzoek naar de betekenis van de raad voor de journalistiek in het kader van de informatievrijheid Book

1975, (Proefschrift).

Links | BibTeX

R. van der Noll; V.E. Breemen; P.B. Hugenholtz; M. Brom; J. Poort

Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten Book

SEO Economisch Onderzoek/IViR, Amsterdam, 1970, ISBN: ISBN 9789067339995.

Links | BibTeX

R. van der Noll; V.E. Breemen; P.B. Hugenholtz; M. Brom; J. Poort

Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten Book

SEO Economisch Onderzoek/IViR, Amsterdam, 1970, ISBN: ISBN 9789067339995.

BibTeX

(Ed.)

De Groene Amsterdammer Technical Report

1970.

Links | BibTeX

(Ed.)

De Telegraaf e.a./Nederland Miscellaneous

1970.

Links | BibTeX

(Ed.)

Kroniek over het tweede kwartaal 2012 Journal Article

In: Ars Aequi, pp. p. 7026-7027, 1970.

Links | BibTeX

(Ed.)

Publicatielijst IViR 2011 Technical Report

Amsterdam, 1970.

Links | BibTeX

(Ed.)

Privacy Bridges: EU and US Privacy Experts in Search of Transatlantic Privacy Solutions Technical Report

1970.

Links | BibTeX

(Ed.)

Privacy Bridges: EU and US Privacy Experts in Search of Transatlantic Privacy Solutions Technical Report

1970.

Links | BibTeX

Enserinck, P.A.

Overzicht van de bemoeiingen van het Staatsbedrijf der P.T.T. met den radio-omroep in Nederland van het begin af tot Mei 1940 Book

1945.

Links | BibTeX

Fokker, A.J.

Geschiedenis van de radio-wetgeving: Wetsontwerp, gewisselde stukken en beraadslagingen, alsmede maatregelen tot uitvoering Book

1930.

Links | BibTeX

Journal Article

In: 0000.

BibTeX

Journal Article

In: 0000.

BibTeX

Journal Article

In: 0000.

BibTeX

Miscellaneous

0000.

BibTeX

Journal Article

In: 0000.

BibTeX

Journal Article

In: 0000.

BibTeX

Miscellaneous

0000.

BibTeX

2391 entries « 48 of 48 »