Inzage in de minuten van de asielprocedure: persoonsgegevens of geen persoonsgegevens? HvJEU, Y.S. en M. en S. tegen Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12 en C-373/12)

frontpage, Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Inzage in de minuten van de asielprocedure: persoonsgegevens of geen persoonsgegevens? HvJEU, Y.S. en M. en S. tegen Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12 en C-373/12)}, author = {Zuiderveen Borgesius, F.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1794}, year = {0614}, date = {2016-06-14}, journal = {Asiel en Migrantenrecht}, number = {7}, keywords = {frontpage, Grondrechten, Privacy}, }