Het portret van Mohammed B

Abstract

De media moeten zich bij de bepaling van hun beleid door journalistieke overwegingen laten leiden en hoeven niet (altijd) bevreesd te zijn gerechtelijke procedures te gaan verliezen. Toegespitst op de zaak-Mohammed B. wordt hier betoogd, dat de rechtspraak van zowel de Hoge Raad als die van het EHRM voldoende aanknopingspunten biedt voor het standpunt dat publicatie (in de context van een zakelijke berichtgeving) van een portret van een verdachte in een strafzaak die de samenleving zeer ernstig heeft geschokt, niet onrechtmatig zal zijn jegens de verdachte, sterker dat een verbod in strijd zou zijn met de informatievrijheid die in artikel 10 EVRM is gegarandeerd. Dit geldt ook met betrekking tot uitzendin via televisie van de rechtszaak die straks tegen Mohammed B. zal plaats hebben.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Het portret van Mohammed B}, author = {Schuijt, G.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1665.pdf}, year = {0517}, date = {2005-05-17}, journal = {NJB}, number = {18}, abstract = {De media moeten zich bij de bepaling van hun beleid door journalistieke overwegingen laten leiden en hoeven niet (altijd) bevreesd te zijn gerechtelijke procedures te gaan verliezen. Toegespitst op de zaak-Mohammed B. wordt hier betoogd, dat de rechtspraak van zowel de Hoge Raad als die van het EHRM voldoende aanknopingspunten biedt voor het standpunt dat publicatie (in de context van een zakelijke berichtgeving) van een portret van een verdachte in een strafzaak die de samenleving zeer ernstig heeft geschokt, niet onrechtmatig zal zijn jegens de verdachte, sterker dat een verbod in strijd zou zijn met de informatievrijheid die in artikel 10 EVRM is gegarandeerd. Dit geldt ook met betrekking tot uitzendin via televisie van de rechtszaak die straks tegen Mohammed B. zal plaats hebben.}, keywords = {Mediarecht}, }