Freedom of Expression: New and Existing Challenges

Abstract

Dit is een diepgaand verslag van een bijeenkomst van de OVSE over de overwegingen omtrent het recht op uitingsvrijheid. De drie belangrijkste thema's van deze bijeenkomst waren: wettelijke en niet-wettelijke kaders, inclusief de strafrechtelijke regels over laster en smaad, de rol van de vrijheid van meningsuiting bij het bevorderen van de doeleinden van de OVSE en het uitbreiden van de toegang tot informatietechnologie. Het verslag behandeld ook de overtuigingen van de OVSE met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, waarmee deze bijeenkomst in een bredere context wordt geplaatst.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Report{nokey, title = {Freedom of Expression: New and Existing Challenges}, author = {McGonagle, T.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Freedom_of_expression.pdf}, year = {0507}, date = {2002-05-07}, abstract = {Dit is een diepgaand verslag van een bijeenkomst van de OVSE over de overwegingen omtrent het recht op uitingsvrijheid. De drie belangrijkste thema's van deze bijeenkomst waren: wettelijke en niet-wettelijke kaders, inclusief de strafrechtelijke regels over laster en smaad, de rol van de vrijheid van meningsuiting bij het bevorderen van de doeleinden van de OVSE en het uitbreiden van de toegang tot informatietechnologie. Het verslag behandeld ook de overtuigingen van de OVSE met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, waarmee deze bijeenkomst in een bredere context wordt geplaatst.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }