Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport

Abstract

Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Justitie & Veiligheid. Van de Wet Auteurscontractenrecht, die ten doel heeft om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars te versterken, wordt in de praktijk nog weinig gebruik gemaakt. De Wet, die in 2015 als een nieuw onderdeel van de Auteurswet werd ingevoerd, belooft auteurs en artiesten die met exploitanten in zee gaan een ‘billijke vergoeding', geeft makers de kans om contracten open te breken en verbiedt oneerlijke contractsbepalingen. Auteurs en artiesten blijken maar zelden op de bepalingen van de Wet een beroep te doen. Daarbij lijkt de angst voor verlies aan opdrachten of om op een zwarte lijst te komen een belangrijke rol te spelen. Ook blijkt de door de Wet in het leven geroepen laagdrempelige geschillenprocedure nauwelijks te functioneren. Dit zijn enkele van de conclusies van een praktijkevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht die door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC is uitgevoerd. See also the summary and conclusions in English at the link below.

auteurscontractenrecht, Auteursrecht, evaluatie, frontpage, wodc

Bibtex

Report{vanGompel2020b, title = {Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport}, author = {van Gompel, S. and Hugenholtz, P. and Poort, J. and Schumacher, L.D. and Visser, D.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/evaluatie_wet_auteurscontractenrecht_2020.pdf https://www.wodc.nl/wodc-nieuws-2020/auteurscontractenrecht.aspx https://www.ivir.nl/publicaties/download/Evaluatie-ACR-Eindrapport-Summary-and-conclusions.pdf}, year = {1029}, date = {2020-10-29}, abstract = {Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Justitie & Veiligheid. Van de Wet Auteurscontractenrecht, die ten doel heeft om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars te versterken, wordt in de praktijk nog weinig gebruik gemaakt. De Wet, die in 2015 als een nieuw onderdeel van de Auteurswet werd ingevoerd, belooft auteurs en artiesten die met exploitanten in zee gaan een ‘billijke vergoeding\', geeft makers de kans om contracten open te breken en verbiedt oneerlijke contractsbepalingen. Auteurs en artiesten blijken maar zelden op de bepalingen van de Wet een beroep te doen. Daarbij lijkt de angst voor verlies aan opdrachten of om op een zwarte lijst te komen een belangrijke rol te spelen. Ook blijkt de door de Wet in het leven geroepen laagdrempelige geschillenprocedure nauwelijks te functioneren. Dit zijn enkele van de conclusies van een praktijkevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht die door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC is uitgevoerd. See also the summary and conclusions in English at the link below.}, keywords = {auteurscontractenrecht, Auteursrecht, evaluatie, frontpage, wodc}, }