Evaluatie 2020: Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

evaluatie, frontpage, Telecommunicatierecht, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Bibtex

Report{Jones-Bos2021, title = {Evaluatie 2020: Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017}, author = {Jones-Bos, R.V.M. and Bot, Th. P.L. and Dommering, E. and van den Herik, L.J. and Jacobs, B.P.F. and Nagtegaal, W. and Zijlstra, S.E. (Evaluatiecommissie Wiv 2017)}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Rapport_Evaluatie_2020_Wet_op_de_inlichtingen-_en_veiligheidsdiensten_2017.pdf https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z01039&did=2021D02502}, year = {0311}, date = {2021-03-11}, keywords = {evaluatie, frontpage, Telecommunicatierecht, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)}, }