Een overbodige richtlijn

Abstract

Kritisch commentaar op de Europese Handhavingsrichtlijn, die voorziet in harmonisatie van civielrechtelijke rechtsmiddelen en sancties in zaken van IE-inbreuk. De richtlijn gaat verder dan nodig is; zij richt zich niet alleen tegen piraterij, maar ook tegen 'gewone' (misschien wel bona fide) inbreuk. Verder bestaan ernstige twijfels over de subsidiariteit en proportionaliteit van de richtlijn.

Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Een overbodige richtlijn}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/ier_2004_4.pdf}, year = {0117}, date = {2006-01-17}, journal = {IER}, number = {4}, abstract = {Kritisch commentaar op de Europese Handhavingsrichtlijn, die voorziet in harmonisatie van civielrechtelijke rechtsmiddelen en sancties in zaken van IE-inbreuk. De richtlijn gaat verder dan nodig is; zij richt zich niet alleen tegen piraterij, maar ook tegen 'gewone' (misschien wel bona fide) inbreuk. Verder bestaan ernstige twijfels over de subsidiariteit en proportionaliteit van de richtlijn.}, keywords = {Intellectuele eigendom}, }