De implicaties van het Google Spain-arrest voor de vrijheid van meningsuiting

Abstract

In deze bijdrage wordt het Google Spain-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie besproken, evenals de ontwikkelingen na het arrest. Centraal staat de vraag naar de gevolgen van het arrest voor de vrijheid van meningsuiting. De auteurs betogen dat het Hof onvoldoende aandacht schenkt aan de vrijheid van meningsuiting.

Grondrechten, Internet, Persoonsgegevens, Privacy, recht om vergeten te worden, Vrijheid van meningsuiting, zoekmachines

Bibtex

Article{nokey, title = {De implicaties van het Google Spain-arrest voor de vrijheid van meningsuiting}, author = {Zuiderveen Borgesius, F. and Kulk, S.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1566.pdf}, year = {0604}, date = {2015-06-04}, journal = {NJCM-Bulletin}, number = {1}, abstract = {In deze bijdrage wordt het Google Spain-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie besproken, evenals de ontwikkelingen na het arrest. Centraal staat de vraag naar de gevolgen van het arrest voor de vrijheid van meningsuiting. De auteurs betogen dat het Hof onvoldoende aandacht schenkt aan de vrijheid van meningsuiting.}, keywords = {Grondrechten, Internet, Persoonsgegevens, Privacy, recht om vergeten te worden, Vrijheid van meningsuiting, zoekmachines}, }