De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-Privacyrichtlijn

Abstract

De e-Privacyrichtlijn, betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, is onlangs gewijzigd door de Richtlijn Burgerrechten. De wijzigingen worden in dit artikel benoemd en becommentarieerd. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van een opt-in-regel voor cookies, een meldplicht voor datalekken, de mogelijkheid voor providers om spammers in rechte aan te spreken en een artikel betreffende de implementatie en publiekrechtelijke handhaving van de e-Privactrichtlijn.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-Privacyrichtlijn}, author = {Zuiderveen Borgesius, F. and van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/P&I_2010_4.pdf}, year = {1015}, date = {2010-10-15}, journal = {Privacy & Informatie}, number = {4}, abstract = {De e-Privacyrichtlijn, betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, is onlangs gewijzigd door de Richtlijn Burgerrechten. De wijzigingen worden in dit artikel benoemd en becommentarieerd. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van een opt-in-regel voor cookies, een meldplicht voor datalekken, de mogelijkheid voor providers om spammers in rechte aan te spreken en een artikel betreffende de implementatie en publiekrechtelijke handhaving van de e-Privactrichtlijn.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }