Commentary: Access of persons belonging to national minorities to the media

Abstract

Dit artikel behandelt de toegang van nationale minderheden tot de media. Het onderzoekt en evalueert de resultaten van het formele toezicht op de relevante bepalingen van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa. Tot slot komen een aantal voorstellen om dit toezicht te verbeteren aan de orde.

Mediarecht

Bibtex

Other{nokey, title = {Commentary: Access of persons belonging to national minorities to the media}, author = {McGonagle, T.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Fillingtheframecommentary.pdf}, year = {1014}, date = {2004-10-14}, abstract = {Dit artikel behandelt de toegang van nationale minderheden tot de media. Het onderzoekt en evalueert de resultaten van het formele toezicht op de relevante bepalingen van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa. Tot slot komen een aantal voorstellen om dit toezicht te verbeteren aan de orde.}, keywords = {Mediarecht}, }