Annotatie bij Hoge Raad 23 november 2012 (Stichting Leenrecht / Vereniging van Openbare Bibliotheken)

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 23 november 2012 (Stichting Leenrecht / Vereniging van Openbare Bibliotheken)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2013_381.pdf}, year = {0808}, date = {2013-08-08}, journal = {NJ}, number = {32/33}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }