Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 4 mei 2023 (F.F. / Österreichische Datenschutzbehörde)

Inzagerecht, Persoonsgegevens, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 4 mei 2023 (F.F. / Österreichische Datenschutzbehörde)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/nl/publications/annotatie-bij-hof-van-justitie-van-de-europese-gemeenschappen-4-mei-2023-f-f-osterreichische-datenschutzbehorde/annotatie_nj_2024_1/}, year = {2024}, date = {2024-02-01}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, issue = {1}, number = {1}, keywords = {Inzagerecht, Persoonsgegevens, Privacy}, }