Annotatie bij Hof van Justitie EU 14 februari 2019 (Buivids)

Annotaties, bescherming persoonsgegevens, frontpage, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{McGonagle2019f, title = {Annotatie bij Hof van Justitie EU 14 februari 2019 (Buivids)}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_EHRC_2019_5_84.pdf}, year = {0510}, date = {2019-05-10}, journal = {European Human Rights Cases}, volume = {2019}, number = {5}, pages = {253-255}, keywords = {Annotaties, bescherming persoonsgegevens, frontpage, Vrijheid van meningsuiting}, }