Annotatie bij Hof van Justitie EG 9 oktober 2008 (Directmedia / Albert-Ludwigs-Universität)

Abstract

Onder 'opvraging' in de zin van art. 7 Databankrichtlijn valt ook het een voor een raadplegen van de gegevens in een databank vanaf een beeldscherm en het na controle overnemen van een substantieel deel van deze gegevens.

Databankenrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hof van Justitie EG 9 oktober 2008 (Directmedia / Albert-Ludwigs-Universität)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2009_6.pdf}, year = {0127}, date = {2010-01-27}, journal = {AMI}, number = {6}, abstract = {Onder 'opvraging' in de zin van art. 7 Databankrichtlijn valt ook het een voor een raadplegen van de gegevens in een databank vanaf een beeldscherm en het na controle overnemen van een substantieel deel van deze gegevens.}, keywords = {Databankenrecht, Intellectuele eigendom}, }