Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 23 december 2008 (Intersong Basart / Hans van Hemert)

Abstract

Ontbinding van muziekuitgavecontract wegens wanprestatie muziekuitgever. Het gedurende vele jaren niet of nauwelijks promoten van de werken van de muziekauteur; het niet onderhouden van contact met de auteur en het niet-betalen van vergoedingen zijn aan te merken als wanprestatie en rechtvaardigen ontbinding van de overeenkomst. (art. 6:265 BW).

Intellectuele eigendom, Naburige rechten

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 23 december 2008 (Intersong Basart / Hans van Hemert)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/noot_intersong_basart-hans_van_hemert.pdf}, year = {0623}, date = {2009-06-23}, journal = {AMI}, number = {2}, abstract = {Ontbinding van muziekuitgavecontract wegens wanprestatie muziekuitgever. Het gedurende vele jaren niet of nauwelijks promoten van de werken van de muziekauteur; het niet onderhouden van contact met de auteur en het niet-betalen van vergoedingen zijn aan te merken als wanprestatie en rechtvaardigen ontbinding van de overeenkomst. (art. 6:265 BW).}, keywords = {Intellectuele eigendom, Naburige rechten}, }