A brave new media world revisited: Een nog kritischer blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa

Abstract

In september 2011 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa de Aanbeveling over ‘a new notion of media’ aangenomen. De Aanbeveling biedt de lidstaten handvatten aan om een snel veranderend medialandschap adequaat te reguleren. In deze bijdrage worden de Aanbeveling en daarin neergelegde handvatten kritisch geanalyseerd. Daarnaast wordt ingegaan op een andere belangrijke ontwikkeling bij de Raad van Europa: het stopzetten van de herziening van het Europese Verdrag inzake Grensoverschrijdende Televisie. Deze bijdrage staat stil bij de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de positie van de Raad van Europa als belangrijke initiator van mediaregulering.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {A brave new media world revisited: Een nog kritischer blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa}, author = {McGonagle, T. and Beer, K.E.A. de}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum2012.pdf}, year = {1211}, date = {2012-12-11}, journal = {Mediaforum}, number = {11-12}, abstract = {In september 2011 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa de Aanbeveling over ‘a new notion of media’ aangenomen. De Aanbeveling biedt de lidstaten handvatten aan om een snel veranderend medialandschap adequaat te reguleren. In deze bijdrage worden de Aanbeveling en daarin neergelegde handvatten kritisch geanalyseerd. Daarnaast wordt ingegaan op een andere belangrijke ontwikkeling bij de Raad van Europa: het stopzetten van de herziening van het Europese Verdrag inzake Grensoverschrijdende Televisie. Deze bijdrage staat stil bij de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de positie van de Raad van Europa als belangrijke initiator van mediaregulering.}, keywords = {Mediarecht}, }