Mr. P.J. Leerssen

UvA Profiel
Postdoctoral researcher

Paddy Leerssen is postdoctoraal onderzoeker op het gebied van informatierecht, in het bijzonder platformregulering. Als deel van het DSA Observatory project onderzoekt hij de implementatie van de Digitale Dienstenverordening ofwel ‘DSA’.  Zijn promotieonderzoek richtte zich op de transparantie van sociale media en hun aanbevelingsalgoritmes. Eerder werkte Paddy als research fellow aan de Stanford Center for Internet and Society. Daarvoor studeerde Paddy rechtsgeleerdheid aan Harvard Law School (LL.M.) en de Universiteit Maastricht (LL.B.).