Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen (2006-2015) external link

Poort, J., Caspers, M., Guibault, L., Meindert, L., Ende, M. van der, Roos, O. de & Stellingwerf, S.
2017

Abstract

Op grond van een uitzonderingsbepaling in de Auteurswet mogen openbare bibliotheken zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden (o.a. auteurs en uitgevers) werken (boeken, beeld- en geluidsdragers) uitlenen, mits hiervoor een billijke vergoeding (leenrechtvergoeding) aan de rechthebbenden wordt betaald. De Stichting Leenrecht is aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen bij de openbare bibliotheken. Zij heeft geconstateerd dat het aantal doorgegeven uitleningen de laatste jaren afneemt, waarna de vraag is opgeworpen aan welke oorzaken deze daling is toe te schrijven, in het bijzonder de relatie met het ontstaan van bibliotheken op school. Ecorys en IViR hebben dit onderzoek in het najaar van 2016 uitgevoerd.

afdracht, Auteursrecht, bibliotheken, frontpage, Leenrecht, vergoedingen

Bibtex

Report{Poort2017c, title = {Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen (2006-2015)}, author = {Poort, J. and Caspers, M. and Guibault, L. and Meindert, L. and Ende, M. van der and Roos, O. de and Stellingwerf, S.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/ecorys_ivir_2017_onderzoek_ontwikkeling_afdracht_leenrechtvergoedingen.pdf}, year = {0619}, date = {2017-06-19}, abstract = {Op grond van een uitzonderingsbepaling in de Auteurswet mogen openbare bibliotheken zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden (o.a. auteurs en uitgevers) werken (boeken, beeld- en geluidsdragers) uitlenen, mits hiervoor een billijke vergoeding (leenrechtvergoeding) aan de rechthebbenden wordt betaald. De Stichting Leenrecht is aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen bij de openbare bibliotheken. Zij heeft geconstateerd dat het aantal doorgegeven uitleningen de laatste jaren afneemt, waarna de vraag is opgeworpen aan welke oorzaken deze daling is toe te schrijven, in het bijzonder de relatie met het ontstaan van bibliotheken op school. Ecorys en IViR hebben dit onderzoek in het najaar van 2016 uitgevoerd.}, keywords = {afdracht, Auteursrecht, bibliotheken, frontpage, Leenrecht, vergoedingen}, }

Kroniek Mediarecht external link

KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 140, pp: 8150-8152, 2016

bibliotheken, bronbescherming, e-lending, media, Privacy

Bibtex

Article{Breemen2016b, title = {Kroniek Mediarecht}, author = {Breemen, V.}, year = {0901}, date = {2016-09-01}, journal = {KwartaalSignaal Ars Aequi}, volume = {140}, pages = {8150-8152}, keywords = {bibliotheken, bronbescherming, e-lending, media, Privacy}, }

One copy one user: ‘e-uitlenen’ gaat de boeken in als ‘uitlenen in juridische zin’ (Annotatie bij HvJ EU 10 november 2016 (VOB/Stichting Leenrecht)) external link

Mediaforum, vol. 2017, num: 2, pp: 70-72, 2017

Abstract

Staat e-uitleen gelijk aan uitleen? Dat hangt ervan af: ‘uitlenen’, en meer specifiek: de juridische betekenis daarvan, kan bepaalde vormen van ‘e-lending’ omvatten. Zo luidt het langverwachte oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de proefprocedure over de reikwijdte van het huidige leenrechtregime. De precieze uitleg van het regime heeft lange tijd ter discussie gestaan – ziet het leenrecht alleen op fysieke exemplaren? De uitspraak is dan ook om meerdere redenen van belang.

bibliotheken, e-books, e-lending, frontpage, Leenrecht

Bibtex

Article{Breemen2017, title = {One copy one user: ‘e-uitlenen’ gaat de boeken in als ‘uitlenen in juridische zin’ (Annotatie bij HvJ EU 10 november 2016 (VOB/Stichting Leenrecht))}, author = {Breemen, V.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum-V.E.Breemen-annotatie.pdf}, year = {0406}, date = {2017-04-06}, journal = {Mediaforum}, volume = {2017}, number = {2}, pages = {70-72}, abstract = {Staat e-uitleen gelijk aan uitleen? Dat hangt ervan af: ‘uitlenen’, en meer specifiek: de juridische betekenis daarvan, kan bepaalde vormen van ‘e-lending’ omvatten. Zo luidt het langverwachte oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de proefprocedure over de reikwijdte van het huidige leenrechtregime. De precieze uitleg van het regime heeft lange tijd ter discussie gestaan – ziet het leenrecht alleen op fysieke exemplaren? De uitspraak is dan ook om meerdere redenen van belang.}, keywords = {bibliotheken, e-books, e-lending, frontpage, Leenrecht}, }