Symposium over Rechter en Uitingsvrijheid – Save the Date!

Op vrijdag 1 november 2019 om 14.00 uur organiseren het Instituut voor Informatierecht, de Vereniging voor Media- en Communicatierecht en de Rechtbank Amsterdam gezamenlijk een symposium over

Rechter en Uitingsvrijheid.

Dit symposium staat mede in het teken van het afscheid als rechter van Willem F. Korthals Altes, die sinds hun oprichting ook nauw aan IViR en VMC verbonden is geweest.

Het symposium, dat op de rechtbank Amsterdam wordt gehouden, gaat over zowel de vrijheid van de rechter om zelf in het openbaar in woord en geschrift uitlatingen te doen, als over de vrijheid van anderen om zich over en tegen de rechter te uiten.

Sprekers zijn Tarlach McGonagle en Folkert Jensma. Hun inleidingen worden gevolgd door een paneldiscussie, waaraan naast hen, in ieder geval Paul Vugts en Floris Bakels zullen deelnemen en die onder leiding van een nog nader bekend te maken voorzitter zal staan. Na afloop biedt de rechtbank Amsterdam een receptie aan.

Meer informatie volgt, maar voor nu: Save the Date!