Privacy

290 entries « 6 of 6 »
Kabel, J.

Actieve openbaarmaking, bescherming van het privéleven en gegevensbescherming

Privacy & Informatie, (1), pp. 28-33, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Helberger, N., van Hoboken, J.

Little Brother Is Tagging You - Legal and Policy Implications of Amateur Data Controllers

Computer Law International (CRi), (4), pp. 101-109., 2011.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Virtual Identity and Virtual Privacy: towards a Concept of Regulation by Analogy

eGov Präsenz, (1), pp. 41-43, 2011.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

VMC Studiemiddag

Mediaforum, (10), pp. 323-326, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B., Zuiderveen Borgesius, F.

De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-Privacyrichtlijn

Privacy & Informatie, (4), pp. 162-172, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Annotatie bij Rb. Milaan 24 februari 2010 (De Leon & Vivi Down / Google)

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De privacyverklaring als onderdeel van een wederkerige overeenkomst

Privacy & Informatie, (3), pp. 106-109, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Recht op persoonsgegevens als zelfbeschikkingsrecht

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 1 juli 2008 (Liberty / Verenigd Koninkrijk)

2010.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 14 juni 2007 (Hachette Filipacchi)

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Het belang van privacy. Verwarring over het burgerrecht van de 21ste eeuw,

Open, (19), 2010.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Hof van Justitie EG 16 december 2008 ((Tietosuojavaltuutettu / Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy))

2010.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

De evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens

Privacy & Informatie, (5), pp. 224-236, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Privacy als het zelfbeschikkingsrecht van de 21e eeuw

Mediaforum, (11/12), pp. 382-384, 2009.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 15 januari 2009 (Reklos en Davourlis / Griekenland) en Hof Amsterdam 14 april 2009 (Tirion / Sauerbreij en Elhorst)

2009.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 15 januari 2009 (Reklos en Davourlis / Griekenland)

2009.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Van 'Ja zuster, nee zuster' naar 'Discodans': de lange weg naar commerciële informationele privacy

2009.

Abstract | Links | BibTeX

Zuiderveen Borgesius, F.

E-mail na de dood: juridische bescherming van privacybelangen

Privacy & Informatie, (5), pp. 212-224, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Privacy in het publieke domein (Universiteit van Amsterdam)

30.09.2009.

Links | BibTeX

Hijmans, H., Scirocco, A.

Shortcomings in EU data protection in the third and the second pillars. Can the Lisbon Treaty be expected to help?

Common Market Law Review, (5), pp. 1485-1525., 2009.

Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Annotatie bij HvJEG 10 februari 2009 (Ierland/Parlement en Raad)

2009.

Links | BibTeX

van Hoboken, J.

Zoekmachines en de Wbp: over de grens van onze digitale horizon

Privacy & Informatie, (6), pp. 210-216, 2009.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 25 oktober 2007 ( de zaakl van Vondel)

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats

Ars Aequi, (07/08), pp. 573-580, 2008.

Links | BibTeX

Hins, A.

Het ijzeren geheugen van internet

Ars Aequi, (07/08), pp. 558-564, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij HR 29 juni 2007 (Dexia) en (HBU)

2008.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 3 april 2007 (Copland / Verenigd Koninkrijk)

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Nieuwe visies op intellectuele vrijheid, producten van de geest en privacy: Het Instituut voor Informatierecht

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kabel, J.

Handelsinformatiebureaus, particuliere onderzoeksbureaus en zwarte lijsten

2007.

Abstract | Links | BibTeX

Hijmans, H.

The European data protection supervisor: The institutions of the EC controlled by an independent authority

Common Market Law Review, (5), pp. 1313-1342., 2006.

Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij EHRM 16 november 2004 (Moreno Gomez / Spanje)

2005.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Breekijzer-arrest)

2004.

Abstract | Links | BibTeX

Dommering, E.

Privacy en het openbaar debat na de Oudkerk-Van Royen affaire

Netkwesties, (80), 2004.

Links | BibTeX

Janssen, H.

Constitutionele Interpretatie. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de vaststelling van de reikwijdte van het recht op persoonlijkheid

2003, (Dissertatie Universiteit Maastricht).

Links | BibTeX

Kabel, J.

‘Informatiebureaus en de bescherming van persoonsgegevens’

2002.

Abstract | Links | BibTeX

Alberdingk Thijm, Chr. A.

Privacy vs. auteursrecht in een digitale omgeving

Sdu Uitgevers, Den Haag, 2002, ISBN: 9012094518.

Links | BibTeX

Kabel, J.

Bescherming van persoonsgegevens en de openbare informatievoorziening

Mediaforum, (5), pp. 76-80., 1998.

Abstract | Links | BibTeX

Schuijt, G.

Reality tv, nieuwe kost voor de privacybescherming en het portretrecht

NJB, (10), pp. 341-346., 1998.

Abstract | Links | BibTeX

Privacy Bridges: EU and US Privacy Experts in Search of Transatlantic Privacy Solutions

1970.

Links | BibTeX

Privacy Bridges: EU and US Privacy Experts in Search of Transatlantic Privacy Solutions

1970.

Links | BibTeX

290 entries « 6 of 6 »