Annotatie bij Hof van Justitie EU 16 juli 2020 (Data Protection Commissioner / Facebook Ireland & Schrems)(Schrems II)

Abstract

Uitlevering persoonsgegevens Ierland/VS in strijd met de AVG omdat veiligheidsdiensten in VS ongecontroleerd toegang hebben tot serviceproviders die deze persoonsgegevens ontvangen.

Annotaties, AVG, frontpage, gegevensbescherming, Persoonsgegevens, Privacy, Schrems II, serviceproviders, veiligheidsdiensten

Bibtex

Article{Dommering2021c, title = {Annotatie bij Hof van Justitie EU 16 juli 2020 (Data Protection Commissioner / Facebook Ireland & Schrems)(Schrems II)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2021_24.pdf}, year = {0312}, date = {2021-03-12}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2021}, number = {5/6}, pages = {455-458}, abstract = {Uitlevering persoonsgegevens Ierland/VS in strijd met de AVG omdat veiligheidsdiensten in VS ongecontroleerd toegang hebben tot serviceproviders die deze persoonsgegevens ontvangen.}, keywords = {Annotaties, AVG, frontpage, gegevensbescherming, Persoonsgegevens, Privacy, Schrems II, serviceproviders, veiligheidsdiensten}, }